Миграция от Access към SQL

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

При реалните внедрявания е от огромно значение с какъв тип база от данни се работи. Въпреки това понякога началният избор на базата от данни не е подходящ и се налага прехвърляне от един тип база данни към друг. Microinvest предлага мощен инструмент за конвертиране на базата, който позволява данните от един тип база да се прехвърлят към друг тип база и да се продължи работа с новия тип база данни.

Съдържание

Видове бази от данни

Продуктите на Microinvest поддържат различни видове бази от данни, от вградената и най-лесна за инсталиране база Access до сложни репликационни сървъри. Microinvest поддържа еднаква вътрешна структура на данните, което позволява лесно мигриране на данните от една база към друга. При това функционалните възможности на продуктите се съхраняват, влияние се оказва единствено на скоростта на работа и характеристиките за дистанционен достъп (повечето от SQL сървърите позволяват работа през Internet).

Технология на работа

Процесът за конверсия на данните включва следните етапи:

  1. Избор на база източник. Тя трябва да е достъпна и да може да се отваря без проблеми с Microinvest Склад Pro;
  2. Създаване на празна база приемник в съответния SQL сървър;
  3. Стартиране на приложение DBConvert, което извършва самия процес за прехвърляне на данните от едната база към другата;
  4. Отваряне на базата приемник и извършване на базови справки за да се провери дали данните са прехвърлени правилно.

Особености

Има няколко важни особености при конвертиране на данните. Тяхното спазване е задължително за успешното прехвърляне на данните и правилната работа на системата. Точките, които трябва да бъдат спазени са:

  1. Базата приемник трябва да е празна;
  2. Оригиналната база и базата приемник трябва да са една и съща версия;
  3. Ако е използван Microinvest Nutrition Calculator, то тази програма трябва да е била стартирана и с оригиналната база и с базата приемник, защото тя модифицира вътрешната структура;
  4. Прехвърлянето на данни може да отнеме много време. Важно е търпеливо да се изчака целия процес;
  5. В данните, които се прехвърлят трябва да няма забранени символи, които да смущават работата на SQL сървърите;
  6. Версиите на базите от данни трябва да са еднакви.

Други

Сервизният продукт DBConvert е предназначен за технически партньори и не се предполага неговото използване от страна на крайни клиенти.
Сервизният продукт DBConvert работи с всички бази от данни, като позволява конверсия от произволна база (Access, MSDE, MySQL, MS SQL) към друга база (от същия списък: Access, MSDE, MySQL, MS SQL). Макар и много рядко, при клиенти се наблюдава необходимост за конверсия от SQL сървър към Access.
Сервизният продукт DBConvert може да бъде свален от сайта на Microinvest и е безплатен.

Полезни връзки

Лични инструменти