Автоматизация на Фастфуд

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest предлага лесна и ефективна технология за автоматизация на заведение за бързо хранене. Чрез стандартната версия на Microinvest Склад Pro Light и подходящи за целта настройки се получава максимално бързо обслужване на клиенти в заведения за бързо хранене.

Съдържание

Технология на работа

Съществуват две основни технологии за автоматизация на заведения за бързо хранене:

  1. Автоматизация в ресторантски режим;
  2. Автоматизация в режим супермаркет.

Като цяло няма никаква разлика в резултатите, които се постигат чрез двете технологии. Методиката на работа на продукта е въпрос на собствен избор и предпочитания.

Работа в ресторантски режим

Технологията за автоматизация на Фастфуд при работа в ресторантски режим наподобява стандартната за работа в ресторант, при намален брой операции. Процедурата за работа се състои от следните стъпки:

  1. Създаване на поръчка в облекчен режим, без избор на маса;
  2. Приключване на поръчка с директно плащане.


За да се постигне този резултат е необходимо да се направят следните настройки на продукта:

  • Създава се един обект с номер 100 за приключване на поръчките. В този обект стоят всички складови наличности на заведението;
  • Дефинира се една единствена маса с код от 1 до 99 в заведението. Масата се маркира като „Често използвана”;
  • Въвеждат се стоки, рецепти и оператори. При тези номенклатури няма никаква особеност при тяхното структуриране и въвеждане;
  • Превключва се визуален режим 3, за да могат всички стоки да се визуализират като бутони;
  • От настройката се изключва възможността за междинни поръчки.

При такава настройка операторът има възможност единствено да открие поръчка без избор на маса (когато клиентът дойде на касата), да маркира всички стоки и да приключи поръчката (което е процесът на плащане). Практически всички други операции отсъстват, което позволява работа с много високо темпо.
Предимство при тази технология е възможността за управление и печат на кухненски принтер при избор на стоките.

Работа в режим супермаркет

Когато се използва режим супермаркет технологията за настройка не се различава от стандартната настройка за магазин. Като оптимизация се активират визуален стил 2. Включват се бутоните със стоки на основния екран на продукта. По този начин стоките се избират чрез TouchScreen и работата на операторите е лесна, много бърза и ефективна.
Предимство на тази технология е ускорената работа, която не изисква една операция за отваряне на поръчка. Ако е необходимо да се включи принтер за кухнята, този принтер се дефинира като втори фискален принтер в системата със собствена настройка на параметрите за печат.

Преимущества

Посочените технологии са лесни за изпълнение и настройка, практически не изискват модификация на продуктите или специализиран софтуер и точно изпълняват поставените задачи. Като допълнително предимство може да се отбележи възможността за промяна на настройката и преминаване от едната технология на работа към другата.

Лични инструменти