Автоматичен импорт от XLS файл

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest Склад Pro притежава мощен механизъм за импорт на данни от произволен външен Excel файл. С цел улеснение на операторите, особено при често повтарящи се операции, в продуктите е изградена технология за автоматична настройка и попълване на необходимите минимални данни за правилното провеждане на импорта без участието на оператор.

Съдържание

Същност на технологията

Файлът за импорт от Excel може да притежава собствена таблична структура. Затова съществуват няколко основни параметъра за указване на диапазона на стоките, техните колони и други параметри. Дори таблицата може да се намира в отделни работни листа (Excel Sheets).
При автоматичния импорт на данни съществува един универсален лист (Sheet), който е кръстен “Setup” и който съдържа всички основни настройки на импорта и другите параметри за обработка на входните файлове. В този лист се поставя списък на съответното поле (колона А), следвано от активната настройка (колона B). По този начин съдържанието на листа се анализира и се пренася в програмата, в прозореца за настройка на импорта. Примерно съдържание за такива настройки е:

 • Лист с данни, стойност „Sheet”;
 • Начална колона, стойност 5;
 • Крайна колона, стойност 100;
 • Код на стоката, стойност „A”;
 • Количество на стоката, стойност „B”;
 • Име на стоката, стойност „C”.

Удебелените параметри се поставят в колони A и B съответно на лист Setup.

Базови настройки

Минималните базови настройки за импорт на данни са:

 • Начална колона;
 • Крайна колона;
 • Код на стоката (при импорт на операции);
 • Количество на стоката (при импорт на операции);
 • Име на стоката.

Именно тези данни определят диапазона на импорт и структурата на данните. Затова те са минимално необходими при автоматичния импорт в Microinvest Склад Pro.

Импорт и езици на работа

Синхронизирането на полетата за автоматичната настройка се осъществява по името на полето. Затова едно от най-важните особености на настоящата технология е това, че тя се различава по избрания работен език. Файл, настроен за руски език, не е подходящ при импорт на данни от английски и обратно. Имената на полетата се различават и всеки импорт трябва да има собствена настройка.

Връзка с други продукти

Тъй като импортът от Excel файл позволява добавянето на стоки и операции, то тази технология е особено удачна при обмен на данни между програмни продукти на различни производители. Стандартният сценарий за такъв обмен е създаване на Excel от страна на предаващата програма, попълване на параметрите за обмен още при изграждането на Excel файла и последващ автоматичен импорт от страна на Microinvest Склад Pro.

Други особености

Чрез настоящата технология е изпълнен целият механизъм Dress & Shoes за автоматично създаване на номенклатури по цветове, размери, модели и производители. В този случай Excel файлът сам попълва началото и края на областта от данни. За операторите единствено следва да посочат местоположението на файла, целият процес е напълно автоматизиран.
Въпреки наличието на автоматичен механизъм за импорт на данни, задължителните полета се проверяват при всяка една стъпка. По този начин не е възможно да се изпълни частична настройка и да се пропуснат съществени данни за импорт в системата.

Полезни връзки

Лични инструменти