Автоматична заявка

от Wiki

(Разлики между версиите)
Направо към: навигация, търсене
(Втора мерна единица)
Ред 7: Ред 7:
Автоматичната заявка има 3 режима на работа:
Автоматичната заявка има 3 режима на работа:
* '''Под минималните количества'''. В този режим се намират всички стоки, които са под минималното количество. При създадената заявка се допълва количеството до минималното. По този начин програмата гарантира, че всички стоки ще имат минималните зададени количества в склада. Критерият „[http://wiki.microinvest.net/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Номинално количество“] не се обработва или взема предвид;
* '''Под минималните количества'''. В този режим се намират всички стоки, които са под минималното количество. При създадената заявка се допълва количеството до минималното. По този начин програмата гарантира, че всички стоки ще имат минималните зададени количества в склада. Критерият „[http://wiki.microinvest.net/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Номинално количество“] не се обработва или взема предвид;
-
* '''До номиналните количества'''. При задаване на критерии до номиналните количества се взимат всички стоки под минималните количества и те се допълват до номиналните количества. Това е оптималния вариант за работа, защото стоките над минималните количества не се включват, а всички под минималните се допълват до номиналните количества. При изпълнението на операцията се вземат предвид и обработват двата критерия – [http://wiki.microinvest.net/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE „Минимално количество“] и [http://wiki.microinvest.net/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE „Номинално количество“];
+
* '''До номиналните количества'''. При задаване на критерии до номиналните количества се взимат всички стоки под минималните количества и те се допълват до номиналните количества. Това е оптималният вариант за работа, защото стоките над минималните количества не се включват, а всички под минималните се допълват до номиналните количества. При изпълнението на операцията се вземат предвид и обработват двата критерия – [http://wiki.microinvest.net/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE „Минимално количество“] и [http://wiki.microinvest.net/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE „Номинално количество“];
* '''Под номиналните количества'''. При тази опция се анализират всички стоки под номиналните количества. Програмата допълва стоките до номиналните количества, като критерият [http://wiki.microinvest.net/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE „Минимално количество“] не се обработва.
* '''Под номиналните количества'''. При тази опция се анализират всички стоки под номиналните количества. Програмата допълва стоките до номиналните количества, като критерият [http://wiki.microinvest.net/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE „Минимално количество“] не се обработва.
Ред 26: Ред 26:
*[http://blog.microinvest.net Корпоративен блог Microivnest]  
*[http://blog.microinvest.net Корпоративен блог Microivnest]  
*[http://forum.microinvest.net  Форум Microinvest]  
*[http://forum.microinvest.net  Форум Microinvest]  
-
*[http://microinvest.net/BG/Заведения-ресторанти-ПОС-пицария-бирария-кафене-бар Софуерни Решения]
+
*[http://microinvest.net/BG/Заведения-ресторанти-ПОС-пицария-бирария-кафене-бар Софтуерни Решения]
*[http://microinvest.net/BG/Microinvest-Клиенти Нашите клиенти]
*[http://microinvest.net/BG/Microinvest-Клиенти Нашите клиенти]
*[http://microinvest.net/BG/Контакти Контакт с нас]
*[http://microinvest.net/BG/Контакти Контакт с нас]

Версия от 09:42, 13 март 2013

Microinvest Склад Pro позволява създаване на автоматична заявка според критерии, които са избрани от потребителя. Чрез този модул е лесно да се управляват наличностите, като програмата сама определя заявката към доставчика и генерира необходимия документ. Заявката работи чрез анализ на моментното състояние на количествата на стоките и предварително зададените минимални и номинални количества на всяка една стока. Операцията се изпълнява за всеки обект поотделно.

Съдържание

Автоматична заявка

Автоматичната заявка се активира чрез меню Операция/Мениджмънт/Автоматична заявка. При това се появява прозорец за въвеждане на критериите за създаване на заявката. В зависимост от критериите се обработват различни данни и се генерира определен разрез от стоки, количества и свързана с тях операция. За да се получи по-точно изпълнение на необходимите параметри, има различни режими на работа.

Режими на работа

Автоматичната заявка има 3 режима на работа:

  • Под минималните количества. В този режим се намират всички стоки, които са под минималното количество. При създадената заявка се допълва количеството до минималното. По този начин програмата гарантира, че всички стоки ще имат минималните зададени количества в склада. Критерият „Номинално количество“ не се обработва или взема предвид;
  • До номиналните количества. При задаване на критерии до номиналните количества се взимат всички стоки под минималните количества и те се допълват до номиналните количества. Това е оптималният вариант за работа, защото стоките над минималните количества не се включват, а всички под минималните се допълват до номиналните количества. При изпълнението на операцията се вземат предвид и обработват двата критерия – „Минимално количество“ и „Номинално количество“;
  • Под номиналните количества. При тази опция се анализират всички стоки под номиналните количества. Програмата допълва стоките до номиналните количества, като критерият „Минимално количество“ не се обработва.

Заявка по доставчик

Автоматичната заявка може да подбере стоки, които са доставяни от определен доставчик. За целта програмата проверява всички предишни доставки и определя дали избраният доставчик е предлагал стоките, които съвпадат със зададените критерии.
Съществуването на този алгоритъм позволява безпрепятствена обработка на ситуация, когато една и съща стока е била доставяна от различни доставчици и при автоматичната заявка се включват всички възможни партньори, които са ни доставяли тази стока.

Втора мерна единица

Специално удобство е създадено за стоките с две мерни единици. Програмата се старае да постигне оптималното разпределение по втората мерна единица. По този начин стоки, които се доставят в пакети (например цигари), винаги се групират и пресмятат на пакет. Това елиминира необходимостта от корекция на заявката, за да е закръглено количеството до цял пакет и да няма дробни числа във втората мерна единица. Удобството е явно за такъв вид стоки, защото при включена опция „Допълване на стоките до втора мерна единица“ самата програма оптимизира доставката и елиминира необходимостта от обработка на 1.33 пакета от определена стока.

Особености

Автоматичната заявка работи чрез принципите на математиката. Тя не може да разбере чисто субективните виждания на всеки един мениджър, но е отличен инструмент за бързо и лесно създаване на операция. Създадената операция се отваря на екрана, позволява пълно редактиране на всички позиции и може да бъде дообработена от оператор. В този случай е възможно точното определяне на заявката и правилен мениджмънт на търговския обект. Когато определени стойности на полетата „Минимално количество и „Номинално количество“ в картона на стоката са нула, модулът „Автоматична заявка“ не обработва тези данни.

Полезни връзки

Лични инструменти