Автоматично генериране на баркодове

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest Склад Pro позволява генериране на баркодове за всички стоки, които нямат собствен баркод. При този процес се спазват правилата, които са приети според международните стандарти и се създава уникален баркод, който е в хармонична връзка с другите кодове на стоките.

Съдържание

Видове автоматично генериран баркод

Програмите позволяват генериране на три основни вида баркод на стоките. В зависимост от формата и предназначението, баркодовете могат да бъдат:

  • EAN 13 за означение на изброими стоки
  • EAN 8 за означение на изброими стоки
  • Тегловен баркод за стоки, които се разфасоват чрез везна.

EAN13

Стандартът EAN13 е международно приета схема за обозначаване на стоките. Кодът съдържа 12 цифри, към които се прибавя една контролна цифра за проверка. Препоръчително е всички стоки да се маркират с код EAN13, защото този код се разпознава най-лесно и е удобен за работа.

EAN8

Стандартът EAN8 е създаден за маркиране на стоки с малък размер. Това също е общоприет стандарт, но няма национално или международно регулиране и всеки може да създаде произволен етикет с този код. Използването му се препоръчва само в случаи, когато стандартен EAN13 код не може да се постави върху стоката.

Тегловен баркод

Тегловният баркод служи за маркиране на стоки, които се теглят чрез електронна везна и в самия баркод се съдържа теглото на стоката. Въпреки че стоката е една и съща, тегловния баркод може да се различава в зависимост от теглото. За пълното описание на тегловните баркодове вижте статията: Работа с тегловни баркодове в Microinvest Склад Pro.

Индивидуално генериране на баркод

При въвеждане на нова стока, програмата Microinvest Склад Pro позволява създаване на индивидуален баркод на стоката. В режим на редакция на стоката, с бутона до полето за баркод се отваря прозорец за генериране на баркод. От там вече може да се избере вида на баркода и в кое поле да се добави. Генерирането на баркод работа единствено в случай, че такъв липсва. Ако има вече въведен код, то програмата няма да го промени и няма да генерира нов код. В този случай е необходимо първо да бъде изтрит стария баркод, преди да се въведе новия.

Автоматично генериране на баркод

В редки случаи се изисква едновременно въвеждане на баркодове за всички стоки, които нямат собствен баркод. Като пример за това е първоначалното създаване на номенклатура в магазин, като процедурата се изпълнява върху множество стоки. За целта се стартира Microinvest Склад Pro Light, активира се настройката и от група Специални се натиска бутон „Генериране на баркодове”. Програмата претърсва всички стоки, които нямат въведен баркод, и автоматично им поставя уникален EAN13 код. Тази функция може да се изпълнява винаги, когато е необходимо, като програмата няма да промени вече въведен код, а единствено ще добавя нови. Функцията е изпълнима само от Microinvest Склад Pro Light.

Полезни връзки

Лични инструменти