Автоматично производство

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest Склад Pro притежава функция за автоматично производство на продукти. Автоматичното производство се активира когато се продава или изписва стока, която има рецепта и количеството е недостатъчно. Автоматичното производство произвежда точно такова количество, каквото е необходимо за правилното изпълнение на операцията.

Съдържание

Настройка

Автоматичното производство е глобална настройка за програмата и тя активира много функции от различни модули. Външно няма изменение на работата на операциите, но вътрешното управление на количествата се променя.

Произведени количества

Автоматичното производство спазва следните правила:

  1. Когато количеството на продукта е достатъчно за операцията, не се изпълнява производство;
  2. Когато количеството на продукта е нула, произвежда се толкова, колкото е необходимо за изпълняване на продажбата;
  3. Когато има количество от продукта, но то е недостатъчно, се произвежда само недостигащото, като при операция продажба се изписват едновременно наличното и произведеното. Сумирани, двете количества правят това, което е необходимо за продажбата.

Вложено производство

Автоматичното производство използва суровини. Ако някоя от суровините също има рецепта и количеството не достига, програмата автоматично изпълнява вложено производство и произвежда самата суровина. По този начин програмата изпълнява няколко рецепти в един документ, докато произведе всички необходими продукти по всички вложени рецепти.

Особености

При продажба и автоматично производство се създават две отделни операции – продажба и производство. Ако се анулира продажбата, то операцията за производство остава. Същото важи и при анулиране на производството, тогава продажбата остава.
Автоматичното производство изисква да е включена работа с отрицателни количества. Ако това не е включено, то програмата няма да позволи да се продаде недостигащо количество и така няма да се активира автоматичното производство. Автоматичното производство не може да работи с партиди, защото няма технология за автоматичен избор на съответните партиди. Партидите е необходимо да се посочват ръчно, затова двете настройки са несъвместими.

Полезни връзки

Лични инструменти