Автоматично теглене от везна

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Продуктите на Microinvest предоставят изключително проста и ефективна технология за работа. Едно от интересните постижения на софтуера е възможността за автоматично получаване на теглото от везната при обработка на стока, която може да се разфасова. Чрез определена настройка продуктите започват автоматично да управляват периферията, да измерват стоката и да получават теглото в реално време, без допълнителни действия от страна на оператора или касиера. Това спестява време и усилия на работещите, като цялостната ефективност на персонала се повишава, а количеството на изпълняваните операции е по-малко.

Съдържание

Стандартни принципи

Тегловните стоки обикновено се делят да два отделни класа:

  1. Стоки с предварителна разфасовка и отбелязано тегло на опаковката. В тази категория попадат различни видове сирена, маслини, месо и други опаковани продукти. Те са били измерени от производителя или търговеца и са с предварително означено тегло. В този случай се използва Тегловен баркод за отбелязване на съдържанието и теглото на стоката;
  2. Стоки, които се претеглят на момента на продажба. В тази графа попадат продукти като домати, картофи, краставици и други плодове и зеленчуци. При тях претеглянето може да се направи от клиентите, като те се приравняват към стоките от графа 1 (стоката се претегля и етикетираща везна отпечатва етикет с тегловен баркод) или да се претеглят от касиера в реално време, при самия процес на продажба (везната стои на работното място на касиера).

Microinvest Склад Pro Light позволява обработката на двата вида стоки, като за операторите технологията на работа е без значение и без допълнителни действия.

Приоритет на работа

Програмата анализира стоките по техния баркод и предприема следните действия:

  1. При сканиране на баркод на стоката се проверява дали баркода е тегловен. Ако баркода е тегловен се извлича теглото на стоката. Предполага се, че стоката е разфасована и има предварително измерено тегло. Ако теглото е различно от 0, тогава програмата поставя полученото количество в съответната клетка и процедурата завършва, в противен случай се преминава към следващата точка;
  2. Ако баркода е тегловен, но съдържа нулево тегло, тогава програмата проверява дали има включена везна. Изпълнява се запитване към везната и теглото се получава чрез измерване на везната. Ако теглото е различно от 0, тогава измереното количество се поставя в колоната „Количество“ и процедурата завършва. Ако няма включена везна или теглото е 0, тогава се преминава към точка 3;
  3. Когато тегловния баркода е нула, везната отсъства или също предава нулево тегло, тогава програмата проверява настройката и поставя количество 0 или 1. С това процедурата завършва.

По този начин най-важен е тегловния баркод, след него се проверява стоката, поставена на везната и ако нито едно от двете не даде резултат, тогава програмата поставя 0 или 1 според настройката за количество по подразбиране.

Тегловни баркодове и автоматично теглене от везна

Следвайки приоритета на работа, е възможно да се направят няколко настройки за оптимизиране на работата и скоростта на касиерите. Например за всички стоки, които трябва да се претеглят е възможно да се поставят тегловни баркодове с нулево тегло. При такава настройка стоките, които се сканират, ще правят запитване към везната и теглото ще се получава автоматично. Настройката е независима за всяка стока и по никакъв начин не влияе на предварително разфасованите опаковки. Програмата дели разфасованите стоки със зададено тегло от тези, които трябва да се измерят в момента и са с нулево тегло в баркода. Запитването към везната е само за стоките с нулево тегло в баркода.

Избор на стока чрез сканиране

При сканиране на стоката се проверява наличието на тегловен баркод и се следва технологията, описана в „Приоритет на работа“. Това е най-често срещаният механизъм за работа.

Избор на стока чрез бутон

Интерфейсът на Microinvest Склад Pro Light позволява извеждането на определен набор от стоки на бързи бутони. Тези бутони също работят и използват тегловните баркодове, като принципът е следният:

  1. Стоки, които имат тегловен баркод, правят моментално запитване към везната за получаване на тегло;
  2. Стандартните стоки приемат количество 1.

По този начин е достатъчно да се зададе тегловен баркод за всички стоки, които трябва да се претеглят в момента на продажба. Натискането на бутона на стоката извършва моментално запитване към везната. Теглото се пренася в програмата и се поставя в поле количество.

Избор на стока чрез списък

При избор на стоките от списък се използва процедурата на избор на стока чрез бутон. За оператора няма значение дали стоката е избрана чрез бутон или чрез списък. Програмата изпълнява едни и същи действия и операторът може да разчита на стандартно поведение на продукта при различните технологии на избор.

Принудително запитване към везната

Microinvest Склад Pro Light позволява директно запитване към везната за теглото на стоката. Това се осъществява чрез един клавиш, обикновено това е Ctrl-F, но може да се промени от настройката на системата. При натискане на този клавиш програмата изпраща запитване към везната и полученото тегло се поставя в клетката с количество на текущата стока. Важно е да се отбележи, че при принудителното запитване към везната е без значение дали стоката има тегловен баркод или не притежава такъв. Инициативата е на оператора и той има приоритет пред всички останали автоматични действия на програмния продукт.

Други

Обработката на тегловни баркодове представлява много мощен механизъм в Microinvest Склад Pro Light. Настройката на системата и дефиниране на принципите на работа могат да улеснят касиерите в ежедневната им дейност и да направят работата бърза и удобна. Когато програмата засече наличието на тегловен баркод, тя започва анализ на съдържанието му и предприема редица действия за разпознаване на стоката и получаване на точното тегло.

Полезни връзки

Лични инструменти