Активна Excel ценова листа

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

В тона на съвременните технологии, Microinvest Склад Pro предлага създаването на динамична ценова листа, която може да работи автономно и предлага търсене на стоките в ценовата листа по зададени от потребителя критерии. Допълнително в активната ценова листа има механизъм за създаване на поръчки и генериране на електронен файл за предаване и приемане на поръчки.
Технологията на работа, предимствата и особеностите на ценовата листа са разгледани в настоящия материал като потребителско поведение и технически данни. Акцентът присъства в частта с практическо използване на ценовата листа в съвременния бизнес.

Съдържание

Идея на активната ценова листа

Светът се движи все по-бързо и бързо. Затова програмните продукти предлагат все повече възможности. Активната ценова листа е самостоятелен програмен модул, който се разполага в Excel файл и служи за търсене на определени стоки и формиране на поръчка от страна на клиент. Това улеснява процеса на комуникация между клиентите и заменя стандартния модел за изпращане на ценова листа като списък от стоки.
Най-голямото предимство на активната ценова листа е възможността за динамично търсене на предлаганите продукти. По този начин на клиентите не се налага да прелистват 10 или 20 страници, достатъчно е те да посочат име на стоката или услугата и самият Excel файл извършва търсенето. Клиентът получава резултати в реално време и може бързо да намери това, което му трябва.

Механизъм на работа

При създаването на активна ценова листа се изпълнява последователност от действия:

 1. Операторът въвежда набор от критерии за създаване на ценовата листа. Възможно е да не се посочват никакви критерии, тогава всички артикули в базата от данни ще бъдат експортирани в ценовата листа;
 2. Списъкът от тези артикули, заедно с допълнителни параметри се копира в един шаблонен Excel файл. Информацията се съхранява в скрит Excel лист, така че потребителите да не го виждат;
 3. В Excel файла се добавя програмен код за динамично управление на ценовата листа. Чрез този код се извършва и основното търсене стоките в активната ценова листа.

Така създадения файл има следните предимства:

 1. Той е напълно независим от основната програма Microinvest Склад Pro и може да се разпространява самостоятелно;
 2. За да работи този активен файл, е необходимо единствено Excel;
 3. На клиентския компютър, в Excel трябва да са разрешени макросите. Ако те не са разрешени, самият файл сигнализира за това със съобщение на първа страница;
 4. Клиентите работят с Excel файла, като могат да правят търсене по различни разрези на номенклатурата на стоките, например - име, код на стоката, мерна единица, баркод и други. Предимството е в това, че цялото търсене е напълно динамично и покрива всички зададени полета.

Така при клиентите има не само ценова листа, но и технология за бързо намиране на стоките по зададени от тях параметри.

Различни конфигурации

Активната ценова листа е гъвкава и може да работи в различни конфигурации. Всяка конфигурация се определя от създателя на ценовата листа и съдържа различен набор от информация и възможности. Като примери за такива ситуации можем да разгледаме:

 1. Пълна ценова листа с всички полета, без никакви ограничения във филтъра при нейното създаване. Това е случаят, когато клиентите имат пълната номенклатура от нашата програма и могат да правят произволно търсене по параметрите. Извършва се експорт на цялата номенклатура от стоки;
 2. Ценова листа на всички стоки със зададен филтър “Количество по-голямо от 0” за определения обект. В този случай активната ценова листа отразява само наличното количество, тоест клиентите вече знаят какво има на склад и могат да поръчват само от това количество. Не се предлагат стоки, които не са налични;
 3. Ценова листа по група от стоки. Това е подвариант на т.1 и т.2, при който към клиента се изпраща само определена група от стоки. Предимството е възможността за диференциране на предлагането на стоки по конкретен клиент и при определени условия. По този начин може да се направи индивидуална за клиента извадка на номенклатурата и да се предложи прецизно обслужване в определена област;
 4. Ценова листа по различна цена. Клиентът избира по каква цена да създаде ценовата листа, като може да се посочи цена на дребно, цена на едро или някоя от ценовите групи. Получава се индивидуална за всеки клиент ценова листа.

Вариантите и комбинациите са много, потребителите имат възможност за гъвкав модел на предлагане на стоките.

Създаване на електронна поръчка

Активната ценова листа може да създаде файл за електронна поръчка. Последователността е следната: когато клиентът получава активната ценова листа, той извършва собствено търсене (едно или няколко последователни), след това добавя желаното количество от стоките в намерените стоки и полета. Накрая клиентът натиска бутон „Експорт“ и се създава нов Excel файл с поръчаните количества на стоките. Този Excel файл може да се изпрати към създателя на активната ценова листа и той електронно да получи поръчката.
Получената поръчка се обработва чрез импорт на операции от Excel, посочва се резултатния файл от активната ценова листа и Microinvest Склад Pro автоматично създава нова операция.

Изисквания към системата

При създаването на ценовата листа няма никакви изисквания. Microinvest Склад Pro създава Excel файла и го пакетира с необходимите данни. След това този файл се препраща към клиента.
От страна на клиента има две изисквания:

 1. Наличие на инсталиран Excel;
 2. Разрешена работа с макроси в Excel.

Посочените условия са сравнително базови за повечето от системите и напълно достатъчни за правилната работа на активната ценова листа.

Полезни връзки

Лични инструменти