Активност на партньорите

от Wiki

(Разлики между версиите)
Направо към: навигация, търсене
 
(13 междинни версии не са показани.)
Ред 1: Ред 1:
-
[http://microinvest.net/Home/Index/ Microinvest] произвежда и предлага програмни продукти за автоматизация на дейността. Продуктите се разпространяват чрез партньори, което спомага за тяхното качествено разпространение и поддръжка. От своя страна партньорите могат да допринасят за развитието на цялата система, като се започне от самия програмен продукт и се завърши до маркетинговата политика и продажби. Партньорите допринасят за цял набор от различни процеси, като техническа помощ, тестване и предложения.
+
[http://microinvest.net/Home/Index/ Microinvest] произвежда и предлага програмни продукти за автоматизация на дейността. Продуктите се разпространяват чрез партньори, което спомага за тяхното качествено разпространение и поддръжка. От своя страна партньорите могат да допринасят за развитието на цялата система, като се започне от самия [http://microinvest.net/Цена-софтуер програмен продукт] и се завърши с маркетинговата политика и продажби. Партньорите допринасят за цял набор от различни процеси като техническа помощ, тестване и предложения.
== Техническа помощ ==
== Техническа помощ ==
-
Често при реалните внедрявания на продуктите възникват неочаквани ситуации. В основите на партньорските взаимоотношения е принципа за тестване и докладване за всички възникнали проблеми. В правомощията на партньорът е той да възпроизведе ситуацията с реални данни, да предостави качествено описание на действията и да предложи изход от възникналата ситуация в официален вид. Партньорите имат достъп до структурата на базата от данни и могат да проверят какви данни са били съхранени в момента на възникване на проблема. По този начин се улеснява дейността по поддръжката на програмния продукт и се подобрява процеса на взаимодействие между клиента и производителя на системата. В този случай е нежелателно прехвърлянето на проблема директно към [http://microinvest.net/Home/Index/ Microinvest] защото всичко започва отначало и при клиента трябва да отиде технически специалист, който ще изпълни същия обем работа, както и партньора преди него.
+
Често при реалните внедрявания на [[Специализация на продуктите | продуктите]] възникват неочаквани ситуации. В основите на партньорските взаимоотношения е принципът за тестване и докладване за всички възникнали проблеми. В правомощията на партньора е той да възпроизведе ситуацията с реални данни, да предостави качествено описание на действията и да предложи изход от възникналата ситуация в официален вид. Партньорите имат достъп до структурата на [[Описание на сървърите и какъв сървър да изберем | базата от данни]] и могат да проверят какви данни са били съхранени в момента на възникване на проблема. По този начин се улеснява дейността по поддръжката на програмния продукт и се подобрява процеса на взаимодействие между клиента и производителя на системата. В този случай е нежелателно прехвърлянето на проблема директно към [http://microinvest.net/Home/Index/ Microinvest], защото всичко започва отначало и при клиента трябва да отиде технически специалист, който ще изпълни същия обем работа, както и партньора преди него.
== Нововъведения в продуктите ==
== Нововъведения в продуктите ==
-
[http://microinvest.net/Home/Index/ Microinvest] има отворена политика за поддръжка, развитие и документация на продуктите. Всеки партньори може самостоятелно да предложи и да създаде набор от документи или справки които след това да се изпратят в централния офис на [http://microinvest.net/Home/Index/ Microinvest] и да се включат в стандартната версия на продукта. Тази процедура позволява партньорите да са творци и да добавят функционални възможности към продуктите. Като задължение на партньорите е да има свежа информация за последните нормативни изменения и съответни бланки на документите.
+
[http://microinvest.net/Home/Index/ Microinvest] има отворена политика за поддръжка, развитие и [[Документация на продуктите | документация на продуктите]]. Всеки партньор може самостоятелно да предложи и да създаде набор от документи или [[Потребителски справки | справки]], които след това да се изпратят в централния офис на [http://microinvest.net/Home/Index/ Microinvest] и да се включат в стандартната версия на продукта. Тази процедура позволява партньорите да са творци и да добавят функционални възможности към продуктите. Задължение на партньорите е да има свежа информация за последните нормативни изменения и съответни бланки на документите.
== Съвместно документиране на системата ==
== Съвместно документиране на системата ==
-
Документацията на системата се развива в същото темпо, както и самия продукт. Различните гледни точки, предлагани от клиенти и партньори позволяват плурализъм на мненията и възможните решения. Поради тази причина партньорите трябва активно да участват в създаване и опресняване на документацията. [http://microinvest.net/Home/Index/ Microinvest] приветства всички предложения за създаване на документация. Особено ценно е разработването на документация от страна на самите партньори, те имат достъп до клиентските потребности и могат да опишат задачата и решението от гледна точка на клиента.
+
Документацията на системата се развива със същото темпо, както и самият продукт. Различните гледни точки, предлагани от клиенти и партньори, позволяват плурализъм на мненията и възможните решения. Поради тази причина партньорите трябва активно да участват в създаване и опресняване на документацията. [http://microinvest.net/Home/Index/ Microinvest] приветства всички предложения за създаване на документация. Особено ценно е разработването на документация от страна на самите партньори. Tе имат достъп до клиентските потребности и могат да опишат задачата и решението от гледна точка на клиента.
== Споделяне на решения ==
== Споделяне на решения ==
-
Често се случва така, че определен партньор да направи внедряване, което е оригинално и никой друг не го е правил. В този случай е желателно да се опишат подробностите и нюансите на работа. Чрез взаимоподпомагане ще получава по-елегантното решение на редица различни въпроси. За подпомагане на този процес фирма [http://microinvest.net/Home/Index/ Microinvest] е създала специализиран сайт: http://www.microinside.ru <br>
+
Често се случва така, че определен партньор да направи внедряване, което е оригинално и никой друг не го е правил. В този случай е желателно да се опишат подробностите и нюансите на работа. Чрез взаимно подпомагане се получава по-елегантно решение на редица различни въпроси. За подпомагане на този процес фирма [http://microinvest.net/Home/Index/ Microinvest] е създала специализиран сайт: http://www.microinside.ru <br>
-
Партньорите трябва да описват и споделят своите решения за да могат и други хора да използват техния опит.
+
Партньорите трябва да описват и споделят своите решения, за да могат и други хора да използват техния опит.
== Развитие на Wiki документацията ==
== Развитие на Wiki документацията ==
-
Моделът на Wiki документация позволява всеки партньор да добави или коригира съответен текст, пасаж или тема в фирмената База знания. Чрез сравнително прости стъпки могат да се представят оригинални идеи, практически решения или ежедневни теми. Чрез съвместното развитие на Wiki технологията може да се получи синергичен ефект на работата на различни партньори, като цялата изкристализирала идея да се опише на достъпен език да всички други Internet потребители. Развитието на Базата от знания допринася за плурализъм на решенията и мъничко собствена гордост за публикуваната информация. Морално задължение на участниците в партньорската мрежа на [http://microinvest.net/Home/Index/ Microinvest] е регулярното въвеждане на информация в Базата знания.
+
Моделът на Wiki документация позволява всеки партньор да добави или коригира съответен текст, пасаж или тема във фирмената База знания. Чрез сравнително прости стъпки могат да се представят оригинални идеи, практически решения или ежедневни теми. Чрез съвместното развитие на Wiki технологията, може да се получи синергичен ефект на работата на различни партньори, като цялата изкристализирала идея да се опише на достъпен език за всички други Internet потребители. Развитието на Базата от знания допринася за плурализъм на решенията и мъничко собствена гордост за публикуваната информация. Морално задължение на участниците в партньорската мрежа на [http://microinvest.net/Home/Index/ Microinvest] е регулярното въвеждане на информация в [http://wiki.microinvest.net/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%92%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8 Базата знания].
 +
 
 +
== Полезни връзки ==
 +
*[http://microinvest.net  Официален сайт на Microinvest]
 +
*[http://blog.microinvest.net Корпоративен блог Microinvest]
 +
*[http://forum.microinvest.net  Форум Microinvest]
 +
*[http://microinvest.net/BG/Заведения-ресторанти-ПОС-пицария-бирария-кафене-бар Софтуерни Решения]
 +
*[http://microinvest.net/BG/Microinvest-Клиенти Нашите клиенти]
 +
*[http://microinvest.net/BG/Контакти Контакт с нас]
 +
*[http://microinvest.net/BG/Документация-help-софтуер-Microinvest-помощ  Документация]
 +
*[http://skladpro.bg Софтуер за ресторанти и барове]
 +
*[http://wiki.microinvest.net/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%92%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8 Всички статии]

Текуща версия към 09:16, 31 октомври 2017

Microinvest произвежда и предлага програмни продукти за автоматизация на дейността. Продуктите се разпространяват чрез партньори, което спомага за тяхното качествено разпространение и поддръжка. От своя страна партньорите могат да допринасят за развитието на цялата система, като се започне от самия програмен продукт и се завърши с маркетинговата политика и продажби. Партньорите допринасят за цял набор от различни процеси като техническа помощ, тестване и предложения.

Съдържание

Техническа помощ

Често при реалните внедрявания на продуктите възникват неочаквани ситуации. В основите на партньорските взаимоотношения е принципът за тестване и докладване за всички възникнали проблеми. В правомощията на партньора е той да възпроизведе ситуацията с реални данни, да предостави качествено описание на действията и да предложи изход от възникналата ситуация в официален вид. Партньорите имат достъп до структурата на базата от данни и могат да проверят какви данни са били съхранени в момента на възникване на проблема. По този начин се улеснява дейността по поддръжката на програмния продукт и се подобрява процеса на взаимодействие между клиента и производителя на системата. В този случай е нежелателно прехвърлянето на проблема директно към Microinvest, защото всичко започва отначало и при клиента трябва да отиде технически специалист, който ще изпълни същия обем работа, както и партньора преди него.

Нововъведения в продуктите

Microinvest има отворена политика за поддръжка, развитие и документация на продуктите. Всеки партньор може самостоятелно да предложи и да създаде набор от документи или справки, които след това да се изпратят в централния офис на Microinvest и да се включат в стандартната версия на продукта. Тази процедура позволява партньорите да са творци и да добавят функционални възможности към продуктите. Задължение на партньорите е да има свежа информация за последните нормативни изменения и съответни бланки на документите.

Съвместно документиране на системата

Документацията на системата се развива със същото темпо, както и самият продукт. Различните гледни точки, предлагани от клиенти и партньори, позволяват плурализъм на мненията и възможните решения. Поради тази причина партньорите трябва активно да участват в създаване и опресняване на документацията. Microinvest приветства всички предложения за създаване на документация. Особено ценно е разработването на документация от страна на самите партньори. Tе имат достъп до клиентските потребности и могат да опишат задачата и решението от гледна точка на клиента.

Споделяне на решения

Често се случва така, че определен партньор да направи внедряване, което е оригинално и никой друг не го е правил. В този случай е желателно да се опишат подробностите и нюансите на работа. Чрез взаимно подпомагане се получава по-елегантно решение на редица различни въпроси. За подпомагане на този процес фирма Microinvest е създала специализиран сайт: http://www.microinside.ru
Партньорите трябва да описват и споделят своите решения, за да могат и други хора да използват техния опит.

Развитие на Wiki документацията

Моделът на Wiki документация позволява всеки партньор да добави или коригира съответен текст, пасаж или тема във фирмената База знания. Чрез сравнително прости стъпки могат да се представят оригинални идеи, практически решения или ежедневни теми. Чрез съвместното развитие на Wiki технологията, може да се получи синергичен ефект на работата на различни партньори, като цялата изкристализирала идея да се опише на достъпен език за всички други Internet потребители. Развитието на Базата от знания допринася за плурализъм на решенията и мъничко собствена гордост за публикуваната информация. Морално задължение на участниците в партньорската мрежа на Microinvest е регулярното въвеждане на информация в Базата знания.

Полезни връзки

Лични инструменти