Антивирусен софтуер

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

При тестване на своите продукти, Microinvest полага специални усилия за пълна съвместимост с различни антивирусни продукти. Въпреки това в реалните инсталации има няколко определени проблеми, които трябва внимателно да се проследяват и обработват. Предимствата, които дава антивирусният софтуер, се балансират с недостатъците на по-бавно работещата система и евентуалните интерференции с друг приложен софтуер.

Съдържание

Антивирусен софтуер и взаимодействие

Сложно е да се определи взаимодействието на антивирусния софтуер и стандартния търговски софтуер. Една от основните причини за взаимодействие е начина, по който антивирусният софтуер прихваща всички операции и непрекъснато следи функциите на целия софтуер на компютъра. В някои случаи това може да причини определени проблеми при работа на приложните програми. Допълнително съществува динамично обновяване на антивирусния софтуер, което променя неговите функции във времето и изисква прецизна настройка на операционната система. Дори ако на текущия момент всичко работи безупречно, то при следваща актуализация на антивирусния софтуер могат да възникнат проблеми.

Скорост на работа

Антивирусният софтуер непрекъснато сканира и забавя работата на цялата система. Затова неговото използване трябва да е силно аргументирано и прецизно проверено. В част от случаите влиянието на антивирусния софтуер определя забавяне на цялата система и е причина за по-тромаво поведение на продуктите. Антивирусните програми заемат памет и правят много проверки, дори когато няма основание за външно въздействие (например напълно затворена търговска система без никакъв достъп до Internet или друг опасен ресурс).В този случай ненужно се използват ресурсите на компютъра.

Възможни проблеми

Най-честите проблеми, които се наблюдават при антивирусния софтуер са следните:

  1. Лъжливо сработване на антивирусния софтуер и отстраняване на несъществуващи вируси от програмните продукти на Microinvest. Такава лъжлива тревога е забелязана при Avast и Avira. Вследствие на това се наблюдава блокиране на работата на продуктите. Microinvest препоръчва този антивирусен софтуер да бъде заменен с друг;
  2. Неправилно блокиране на определени портове и прекъсване на връзката към SQL сървъра. При определени антивирусни продукти има допълнителен Firewall, който се активира и забранява връзките към портове 1433 или 3306. Вследствие на това продуктите на Microinvest не могат да осъществят връзка към SQL сървъра и спират да работят. Най-често това са продукти, които имат така наречените Internet Security модули.

Също така има други взаимодействия, например блокиране на отдалечен достъп на операторите или забрана за достъп до определени папки. Тъй като възможните проблеми са много, Microinvest препоръчва детайлен анализ на всяко едно необичайно поведение на продукта или временно елиминиране на антивирусния софтуер, докато се изясни причината за това поведение на продуктите.

Препоръки

Тъй като търговските системи са затворени, една от основните препоръки е да се ограничат възможностите за навлизане на вирус и да се олекоти (или дори напълно премахне) антивирусната програма. Така всичко ще работи с максималните си възможности и няма да има опасност за неконтролирано проникване на вирус. Според дългогодишните наблюдения на Microinvest, най-малко проблеми създава безплатният антивирусен софтуер Microsoft Security Essentials. Затова той е предпочитан от специалистите, които реално внедряват продукти на Microinvest.

Какво да се избягва?

Определено трябва да се избягва:

  • Инсталирането на повече от една антивирусна програма на един и същи компютър;
  • Инсталиране на антивирусна програма, която не е позната на специалистите;
  • Активиране на всички възможни защити към всички възможни действия;
  • Затормозяване на компютъра с неспецифични защити, когато няма такава опасност.

Като пример на предходните точки може да се определи следната теза: „Забраняването на USB портовете е по-ефективно, отколкото въвеждането на антивирусна програма за един компютър или затворена система“. При тази препоръка всичко ще работи бързо, отсъствието на USB портове елиминира опасността от проникване на вирус.

Internet и защита от вируси

Съществува проста, но ефективна технология за защита от вируси при наличие на Internet връзка. Тъй като търговските системи не изискват Internet връзка до работните места на продавачите и сервитьорите, то изпълнението на следните правила дава 100% защита от проникване на вирус:

  1. Осигурява се достъп до Internet единствено на централния сървър. Така системата може да работи в режим на репликация или отдалечен достъп;
  2. На всички други компютри се забранява достъпа до Internet.

Изпълнението на тези две условия елиминира вероятността от вируси, защото на сървърите обикновено не се работи, а на работните станции няма достъп до ресурсите на световната мрежа.

Други

Правилното планиране на антивирусната защита е изключително важно звено от цялостното внедряване на търговски софтуер. За съжаление не съществува универсална система, която разрешава всички проблеми срещу вирусна атака, но при добро познаване на проблема вероятността за такова събитие може да бъде минимална.

Полезни връзки

Лични инструменти