Архивиране в облака

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Последните версии на продуктите на Microinvest имат възможност за архивиране в облачно пространство. Предимствата на тази технология са много, като това дава разширени възможности за защита на данните, както и отдалечена работа от дома и офиса едновременно.

Съдържание

Архивиране

Процесът на архивиране на данните представлява създаване на резервно копие на данните. В това резервно копие се съдържа „снимка“ на данните към момента на архивиране, както и минимална допълнителна информация, която позволява идентификация на продукта, т.е. вида на базата от данни ( SQL сървър, дата, версия и други). В периода на архивиране на данните се замразяват всички операции и се извършва клониране на данните във външен файл.

Архивиране в облака

След като се направи архивиране се получава един файл. Този файл се копира на основния носител (твърдия диск на компютъра) или на външен носител (преносимо USB Flash устройство). В общия случай това е достатъчно за защитата на данните, но съществуват определени ситуации, при които файлът не е достатъчно добре защитен. Ето част от проблемите:

  • Заразяване с криптиращ вирус, който криптира всички данни на основния диск и на преносимия USB Flash. По този начин, въпреки двойното копиране на данните, файлът, който съдържа архива е повреден;
  • Кражба на компютъра. Това е ситуация, при която обикновено се губят всички данни, без значение кога са архивирани и как е защитен компютъра;
  • Пълна хардуерна повреда в следствие на токов удар. В този случай обикновено се повреждат повече от едно устройство. Ако в този момент USB Flash устройството е било включено, то данните на него се повреждат.

Посочените възможности се елиминират при използване на облачното архивиране. При него, след създаване на локален архив и копирането му върху USB Flash устройство, архивът се криптира с уникален ключ и се качва върху защитен облачен сървър. По този начин данните не зависят от локалния компютър и могат да бъдат възстановени в произволен момент от време.
За облачен сървър се използва инфраструктура от специализирани услуги за съхранение на данните, която гарантира безотказна работа и мощна защита на файловете.

Условия за правилно архивиране

Облачното архивиране не се различава от стандартния процес. В него има добавена една допълнителна стъпка в края на процеса – качване на архивния файл към защитен облачен сървър. Това позволява да се изпълнят стандартните стъпки за архивиране на данните и копиране на получения файл върху алтернативно дисково пространство. След като тези две стъпки са изпълнени успешно, следва компресиране на данните за да се намали техния обем, криптиране на архивния файл, за да се защити неговото съдържание от външни лица и качване на получения файл на облачен сървър.

Възстановяване на данни

Възстановяването на данните може да се извърши по 2 различни начина в съответствие на продукта, с който са архивирани данните. Ако архивът е бил направен с Microinvest Invoice Pro, Microinvest Делта Pro или Microinvest ТРЗ и ЛС Pro, то възстановяването се извършва директно от продукта, който е направил архивирането. Ако архивът е бил направен с Microinvest Архи Pro, то процедурата изисква следните действия:

  1. Отваряне на файлов мениджър или Web интерфейс към www.pCloud.com;
  2. Влизане в услугата с индивидуалните име и парола;
  3. Копиране на файла от облачния сървър в локална папка на компютъра;
  4. Възстановяване на този файл чрез Microinvest Архи Prо по стандартната процедура.

След възстановяване на данните, програмата не може да разпознае дали съответния архив е бил облачен или локален за програмата този процес е напълно прозрачен.

Други

Облачното архивиране позволява предаване на данни между две отдалечени станции.
Технологията на работа е следната:

  1. Едната станция работи и в края на деня прави облачно архивиране;
  2. Отдалечената станция сваля архива и го възстановява. Тя може да внесе корекции в данните, след което да архивира промените и отново да ги качи на облачния сървър;
  3. Първата станция продължава да работи със своите данни или сваля променения архив, при което получава всички отдалечени промени в операциите и номенклатурите.

Тази технология не изисква никакви допълнителни настройки на компютъра, достатъчно е да има стабилен Internet в момента на качване и сваляне на архивите. Затова този обмен е много лесен и стабилен.
Важно условие е двата продукта да имат една и съща версия, в противен случай по-новият продукт ще конвертира данните до своята версия и след това по-старият продукт няма да може да ги обработва. В същото време работата трябва да е по реда, иначе файлове ще бъдат актуализирани едновременно на двете места.  

Полезни връзки

Лични инструменти