Архивиране на данните

от Wiki

Версия от 09:19, 1 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Архи Pro - основният софтуер в Microinvest за сигурно и стабилно запазване на Вашите данни. Архивирането на данните е част от процеса за поддръжка на всяка една система. Чрез архивиране се правят резервни копия на данните към определена дата, което позволява да защитите данните си, както и предварително да се подготвите за определени промени в системата или данните, които могат да нарушат процеса на работа на цялата система.

Съдържание

Архивиране

Процесът на архивиране на данните представлява създаване на резервно копие на данните. В това резервно копие се съдържа „снимка“ на данните към момента на архивиране, както и минимална допълнителна информация, която позволява идентификация на продукта, т.е. вида на базата от данни ( SQL сървър, дата, версия и други). В периода на архивиране на данните се замразяват всички операции и се извършва клониране на данните във външен файл.

Условия за правилно архивиране

Има няколко прости, но важни условия за правилно архивиране на данните. Всяко едно от условията определя дали архивите ще са достатъчно качествени и дали информацията ще бъде съхранена правилно.
Условията са:

  1. При архивиране да няма активно въвеждане на операции;
  2. По възможност всички отдалечени работни места да са изключени за да е освободена връзката към базата от данни;
  3. Архивирането да става върху работоспособна база от данни;
  4. Да са осигурени всички необходими ресурси като свободно дисково пространство, памет и достатъчно процесорна мощ за правилната обработка на базата.

Указаните условия се изискват за да може за съвсем кратко време да бъде обработена цялата налична информация, като се съхрани нейната цялост и стабилност.

Процес на архивиране на данните при Access

Тъй като базата данни Access представлява един монолитен файл, който е достъпен за всички работни места, то архивирането на база под Access представлява копиране на този файл в допълнителна папка. За да бъде успешно копирането на файла, този файл трябва да бъде свободен от заявки и отдалечените работни места трябва да са затворили програмата. След като файлът бъде копиран, той ще бъде компресиран за да се намали неговия обем и да се спести дисково пространство. Трябва да се знае, че копирането на файла е сравнително бърз процес, но при компресиране на данните се изисква много процесорна мощ, както и големи изчислителни ресурси. С това процесът на архивиране на базата данни под Access е успешно завършен.

Процес на архивиране на данните при SQL сървър

При архивиране на данни от SQL сървър (MSDE, MySQL или MS SQL) се използват 2 различни технологии. Основната технология е базирана на вградените функции в SQL сървъра и предоставя вграден архив на данните по начин, който самия SQL сървър го създава. Полученият BAK файл се компресира допълнително за да се намали неговия размер и да се спести дисково пространство. Това става невидимо за потребителя, при което се създава архив и след това той се компресира до окончателния си вид. Тази технология е възможна единствено на компютъра, който е сървър в системата и не може да се изпълни отдалечено.
Втората технология е основана на пълно копиране на съдържанието на базата от данни във външен файл, след което този файл се компресира. Тази технология е много по-бавна, не е препоръчително да се използва, но може да се изпълнява отдалечено. Полученият файл със съдържанието на базата от данни се компресира допълнително, за да се намали неговия размер и да се спести дисково пространство.

Възстановяване на данни

Възстановяването на данните е обратният на архивирането процес. При възстановяване на данните има редица особености, които трябва да се знаят и които са описани в отделна статия.

Други

Архивирането е процес, при който се прави резервно копие на базата от данни. Това се използва в следните практически ситуации:

  1. Защита на данните от повреда в компютърната система. При наличие на архив, базата има резервно копие, което може да бъде възстановено в случай на компютърен проблем;
  2. При преинсталация на операционната система, приложния програмен продукт, SQL сървъра или някой друг компонент. Чрез архивирането се осигурява наличието на резервно копие на данните за да бъде системата защитена от загуба на данни. При произволен неуспех или друг проблем, данните могат да бъдат възстановени от предварително създадения архив;
  3. При тестване на неизвестна или неясна функция. Архивът играе ролята на буфер: клиентът може да направи архив, след това да експериментира функцията, ако всичко е успешно - продължава работа, ако функцията не е удачна - възстановява архив и се връща към състоянието преди създаването на архива. С това един клиент може многократно да изпълнява експерименти по функционалността на програмните продукти, без да се страхува за загуба или увреждане на своите данни.

Архивирането на данните е много отговорен процес, защото архивите могат да съхранят труда на операторите при критични обстоятелства или евентуален хардуерен проблем.

Полезни връзки

Лични инструменти