Баркод

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Понятието Баркод (или наричано още бар код, бар-код, щрих код, щрих маркировка) е система за кодиране на стокови единици в промишлеността и търговията, която предоставя информация за производителя и артикула. Същото маркиране служи за проследяване на стокооборота и търсене на стоките, като улеснява работата на продавачите при разпознаването на определена стока. Баркод е машинно разбираемата маркировка върху опаковката на стоката и се разчита от специални устройства, наречени баркод скенери.

Съдържание

Основни понятия

Най-често срещани са баркодовете, състоящи се от цифри и различни по широчина вертикални успоредни линии, които визуално наподобяват решетка. Тези баркодове са основна част от съвременната идентификация на стоките и са съставна част при изграждането на POS система.
Съществуват и други баркодове под формата на концентрични окръжности и точкови матрици.

Видове баркод

Основните видове баркодове се делят на следните разновидности:

 • UPC. Американски стандартен баркод;
 • EAN-13. Европейски стандартен баркод;
 • EAN-8. Европейски скъсен баркод.

По своята същност баркодовете си приличат, различават се по дължина и брой символи. Продуктите на Microinvest могат да работят с всички видове баркодове, като по никакъв начин това не влияе на производителността им или други характеристики.

UPC баркодове

Американската баркод система е известна под името "Универсален продуктов код" (UPC, Universal Product Code). За координиране на усилията по внедряване и стандартизиране на баркодовете в САЩ е създаден Единен съвет по координиране (UCC, Uniform Code Council), преименуван впоследствие на GS1 US. Обикновено кодът се състои от 12 цифри, разделени в три групи. Този баркод стандарт не предвижда специални разряди за кодиране на държава. Разпределението на цифрите е:

 • Първата група от 6 до 9 разряда се нарича UPC фирмен префикс;
 • Втората група от 5 до 2 разряда отговаря на номер на артикула;
 • Последният (12-ти) разряд е контролна цифра.

Стандарт EAN-13

EAN-13 е европейски код и се състои от 13 цифри. При този код има следната структура:

 • GS1-префикс от три разряда, който указва страната, в която е регистрирана фирмата производител на стоката. Това не е задължително да е страната, в която стоката е произведена;
 • Код на производителя, който е от 4 до 6 разряда и се определя от националната организация GS1;
 • Номер на артикул (търговска единица), който е от 3 до 5 разряда;
 • Контролна цифра.

Стандарт EAN-8

EAN-8 е европейски код и се състои от 8 разряда. Предназначен е за малки по размер опаковки. EAN-8 се формира по различен начин от EAN-13, като структурата му е:

 • GS1-префикс от три разряда за страната;
 • номер на артикула, 4 разряда;
 • контролна цифра.

Приложение на баркодовете

В управлението на продажбите употребата на бар кодовете може да даде много подробна и навременна информация за ключови аспекти от бизнеса, като подпомогне и ускори вземането на решения. Бързо продаваемите артикули се идентифицират много бързо, като се спестява работа на продавачите. Също така може автоматично да се направят нови складови заявки. С баркодовете също лесно могат да се съберат данни за сезонната цикличност на стоките и за техния жизнен цикъл.

Баркодове в Microinvest

Microinvest има много мощно развита система за управлението на баркодове. При създаването на произволна стока, програмата позволява присвояване на съществуващ или създаване на нов баркод. Чрез програмата Microinvest Баркод Принтер Pro е възможно да се отпечатат етикети с баркодове, да се оформят ценови листи и други операции.
Всички продукти работят с произволни баркод скенери, като въвеждането става директно, без никакви допълнителни операции или клавиши. При „заснемане” на баркод, програмата автоматично разпознава стоката и я попълва в избраното поле.
Особен вид баркодове са „тегловните” баркодове, които освен вида на стоката съдържат и нейното тегло. По този начин се предава информация от отдалечена точка, снабдена с електронна везна към работното място на касиера.

Ефективност

Работата с баркодове драстично ускорява обработката. За операторите се елиминира търсенето, разпознаването и въвеждането на стоките. Този процес се заменя със сканиране на баркод и потвърждаване на операцията.

Полезни връзки

Лични инструменти