Бърза работа на справките

от Wiki

Версия от 09:25, 31 октомври 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Есенцията от работата на една система за управление на бизнеса са справките. Без значение какви операции се автоматизират чрез компютърна система, резултатите винаги се визуализират във вид на таблици, графики и справки. От това следва, че скоростта на работа на справките е от съществено значение за отличното представяне на цялостния комплекс софтуер и компютърна система.
Продуктите на Microinvest работят в реално време, затова и справките се генерират в момента на поискване, в реално време. Това дава перфектна възможност за анализ на операциите, моментално вземане на правилно управленческо решение и управление на актуални данни. Но това поставя много високи изисквания за бързата работа на справките и моменталното извличане на резултатите.

Съдържание

Време за съставяне на справка

Времето за съставяне на справките е показателно за работата на системата. В нормален работен режим, произволна справка би трябвало да се появи на екрана за няколко секунди след натискане на бутона за генериране на справката, през това време се извършва извличане на данните и изчисляване на резултатите. Забавяне за повече от 15 секунди означава, че има претоварване на системата.
Съществуват справки, при които визуализацията и изчисленията се обработват едновременно, на екрана моментално се показват първите 50-100 резултата и докато операторът ги преглежда се обработва следваща група от 50-100 резултата. По този начин справката се визуализира моментално, но обработката продължава на заден фон и се спестява време.

Ускоряване на справките

Работата на справките е право пропорционална на работата на цялата система. Тъй като данните се извличат и обработват в реално време, за бързата работа на справките е необходимо бърз централен сървър и правилно зададени критерии на филтрите. Оптимизацията на справките може да се постигне чрез няколко способа:

 1. Използване на бърз централен компютър;
 2. Филтриране на данните за по-малък период от време. Например вместо да се активира справка продажби за 1 година, ако ни интересуват само последните 7 дни може да се зададе именно такъв филтър;
 3. Използване на специализирана справка. Ако проверяваме продажбите чрез „Движение на стоки“, там участват всички извършени операции и времето за съставяне на справката е много по-голямо от специализираната справка „Продажби“.

Ефективното ускоряване на справките се влияе от всички посочени параметри, важно е да се намери баланс между необходимата информация и капацитета на системата.
Ускоряването на цялата система гарантирано може да стане чрез оптимизация на базата, оптимизация на SQL сървъра и добавяне на RAM памет. Всяка една от тези процедури е подробно описана в База знания на Microinvest.

Практически съвети

Практическите съвети за генериране на справките са свързани с ежедневната работа. Винаги в началото справките вървят много бързо, но с течение на времето има натрупване на информация и съответно забавяне на процесите. Затова пред потребителите стоят няколко въпроса по оптимизация на справките. Препоръките са:

 1. Разчупете погледа си и потърсете специализирани справки. Понякога определена справка е много по-бърза от друга, но дава подобна или аналогична информация;
 2. Разделяйте времевите диапазони за да не се претоварва SQL сървъра, например вместо безумна справка за продажбите през няколко години използвайте същата справка, но разделена по периоди от по месеци.

Следването на тези съвети помага работата да върви бързо и без досадно изчакване. Също така можете да отворите няколко справки на екрана си и вместо да ги генерирате повторно да използвате бутона „Опресняване“ от допълнителния панел за обработка на резултатите от справката.

Работи ли бързо системата?

За да се анализира дали системата работи достатъчно бързо е достатъчно да се проконтролират следните фактори:

 1. Има ли забавяне на другите работни места докато на едно от тях се прави справка? При нормално планирана система и достатъчно ресурси, съставянето на справка на едно работно място не трябва да се отразява върху работата на другите работни места;
 2. С изключение на справките „Наличност към дата“ и „Движение на стоки“, всички останали справки трябва да се появяват за не повече от 15 секунди до 1 минута след тяхното активиране;
 3. Правилно ли са построени номенклатурите и балансирано ли е разпределението между групите?
 4. Кои справки забавят и кои са достатъчно бързи за ежедневната работа?

Базовите въпроси могат да отговорят на много от въпросите за скорост на работа. Техническите специалисти знаят как да оптимизират производителността и да предложат по-висока скорост на работа.

Справки в Excel

Справките в Excel работа по двустъпален принцип, първо се извличат данните от Microinvest Склад Pro, след което данните се прехвърлят в Excel и се дообработват там. В този случай има допълнително забавяне на обработката от страна на Excel.
Microinvest съветва тежките справки да се правят чрез вградените инструменти в програмните продукти. Справките в Excel да се правят единствено за оперативни задачи, за кратък период и при ниско натоварване.

Списък от бавни справки

Съществуват справки, които са видимо по-бавни от останалите. Причините за това е сложността на обработваните данни, която се умножава по обема на данните. Пример за такива справки са:

 1. Количества на стоки към дата. Тази справка прави пълна обработка на всички данни за определен период от време, има огромно натоварване на SQL сървъра и е значително по-бавна от справката „Количества на стоки“, която дава моментното състояние на наличностите;
 2. Справка „Движение на стоки“ отчита всички операции в базата и води до огромен брой калкулации на количествата. Затова тя отнема много ресурс.

При използване на тези справки трябва да се има предвид техния ресурс, необходимостта от много голяма изчислителна мощ и цялостното натоварване на системата. Затова тези справки са в по-неизгодна ситуация спрямо техните аналози – Количества на стоки и Справки по операции.

Други

Познаването на технологията на справките е важно за управлението на компанията, балансирането на товара на компютрите също е фактор за рационалното функциониране на продуктите.
Техническите специалисти трябва да се погрижат за разпределение на баланса на ресурсите, за осигуряване на бързи и качествени справки, с правилен баланс и разпределение на задачите между всички работни места в търговската система.
Правилното проектиране и построяване на системата гарантира бързо генериране на всички справки в рамките на 1 до 15 секунди. Това е едно от безспорните предимства на системите на Microinvest.

Полезни връзки

Лични инструменти