Бързо въвеждане на количество

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Продуктите на Microinvest притежават редица оптимизации за ускоряване на работата на операторите. Една от най-удобните функции за работа е бързото въвеждане на количества в операциите на складовата програма.

Съдържание

Автоматично въвеждане на количество

Съществуват редица технологии за автоматично въвеждане на количество. Най-популярните от тях са:

 • Използване на тегловни баркодове. Чрез такъв баркод, количеството на стоката се въвежда автоматично в програмата в съответствие с измерването от електронната везна, която е отпечатала този баркод. Съществува детайлно описание как се въвежда и използва тегловен баркод;
 • Директна връзка с електронна везна. В този случай програмата Microinvest Склад Pro Light изпраща запитване към електронна везна, получава отговор от везната и въвежда количеството в съответното поле. Стандартно това се извършва чрез клавиатурна комбинация Ctrl-F;
 • Въвеждане на стока и количество чрез електронен терминал. За целта се използват специализирани терминали, които обменят информация чрез допълнителния продукт Microinvest Data Collector Pro.

Въвеждане на количество във Фронт офиса

В Microinvest Склад Pro Light е изградена специална система за бързо въвеждане на количество. Тя позволява операторите да използват ускорена работа в режим Търговски обект. Технологията се състои във въвеждане на количество в полето Стока и сканиране на баркод в същото поле. По този начин програмата сама дешифрира необходимите стойности и попълва стоката с избраното количество. Последователността е следната:

 1. В поле стока се изписва цифра с количество, например 5;
 2. В същото поле, без никаква допълнителна настройка, се сканира баркод на стоката.

Програмата сама анализира въведените данни, избира съответния артикул и премества количеството в определената за това колона.
Тук ще отбележим, че е въведено ограничение за максималната стойност на количеството с цел избягване на неправилното интерпретиране на баркодовете или продажба на нереално висока стойност.

Въвеждане на количество в бек офиса

При работа в бэк офиса се използват аналогични механизми. Създадена е връзка с електронна везна чрез Microinvest Device Manager, технологията за въвеждане на количество и сканиране на стока също работи.

Други оптимизации на интерфейса

Microinvest предлага още няколко технологии за подобрено управление на продуктите. Във всяка клетка могат да се попълват прости математически изрази, които моментално се изчисляват от програмния продукт. Примери за такива изрази в Microinvest Склад Pro са:

 1. Ако имаме 6 кашона, по 18 броя във всеки кашон, в поле количество може да се въведе изразът 6*18 и програмата самостоятелно ще изчисли стойността;
 2. Когато сме получили 7% отстъпка от цена 42.50, в поле цена можем да въведем 42.50*0.93 и изчислението ще представи реалната приходна цена;
 3. Ако при 182 броя от определена стока имаме 27 дефектни, то в количество можем да въведем 182-27.

Допустими са всички стандартни операции:

 • Умножение, означено със знак *
 • Деление, означено със знак /
 • Събиране, означено със знак +
 • Изваждане, означено със знак -
Лични инструменти