Видеонаблюдение

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Продуктите на Microinvest поддържат пълна интеграция със системи за видеонаблюдение. Технологията за връзка с видеонаблюдението е вградена в Microinvest Склад Pro Light и не изисква инсталиране на платени външни модули. Технологията е изцяло софтуерна и не се нуждае от допълнителен хардуер за интеграция с видеонаблюдението. Тя позволява всяка операция на потребителя да се фиксира като текст, който е синхронен с изображението на камерата. По този текст може да се извърши търсене и така да се намерят всички кадри, при които операторът е изпълнил определени действия.

Съдържание

Преимущества

Преимуществото на интеграцията със системи за видеонаблюдение е възможността за пълен контрол на всички извършвани операции в реално време. Във всеки момент се изпраща информация за работата на оператора и върху изображението се формират субтитри с операциите в момента. По този начин се следят стоките, които операторът маркира, корекциите и анулиране на определени редове от продажбата и други операции. Системата показва сумата и рестото на всяко плащане, както и сервизните операции като X и Z отчет, внасяне и теглене от касата, печат на контролна лента и други.

Събития

Microinvest Склад Pro Light предава информация в реално време към камерата. Информацията, която се фиксира, е разделена на следните категории:

 • Избор на стока и въвеждане на количество и цена;
 • Вход и изход на оператора в системата. Въвеждане на парола и авторизация;
 • Изтриване на определен ред от операцията, промяна на цена или количество;
 • Извършване на определени операции, например X и Z отчети, обръщения към касовия апарат;
 • Разплащане, връщане на ресто и внасяне/теглене от касата;
 • Други операции, промяна на настройка, справки и сервизни функции.

Всяка една от тези операции се предава като описание и позволява детайлен контрол върху дейността.

Технология

Интеграцията на системите се осъществява чрез емулация на периферно устройство. Чрез виртуално периферно устройство данните се формират и предават към системата за видеонаблюдение. Емулацията на отделните устройства е необходима, за да може визуализацията да повтори точно данните, които се появяват върху съответното устройство и да се предаде реализъм на субтитрите. Съществуват 2 технологии за връзка между търговската система и видеонаблюдението. Предаването на данни може да се осъществи чрез LAN или сериен интерфейс, като при LAN връзка се използва съществуващата инфраструктура и не е необходимо допълнително окабеляване между системите. Предаването на пакетите с информация е в реално време и незабавно се добавя към видеосигнала. Информацията е 100% аналогична на това, което периферното устройство обработва в момента.

Настройка

Системата за видеонаблюдение се настройва като отделно устройство. В зависимост от вида на настройката се получават различни събития. Емулаторите са разделени по класове:

 • Видеонаблюдение като фискален принтер. В този режим към камерата се предава копие от фискалния или служебен чек, който системата печата. Предаването на данните се извършва при всяко приключване на операцията;
 • Видеонаблюдение като кухненски принтер. В този режим към камерата се предават пълните данни от междинната поръчка. Това е най-подходящата технология за проследяване на поръчките към кухнята или бара с тяхното съдържание. Предаването на данните е в момента на запис на междинната поръчка;
 • Видеонаблюдение като клиентски дисплей. Работата на системата за видеонаблюдение като клиентски дисплей позволява да се записва всяко действие на оператора в момента на неговото възникване. Всички операции, изменения и допълнителни данни се изпращат в реално време към камерите. По този начин се вижда непрекъснат поток от събития, които описват междинните състояния на системата. Разликата спрямо режим „Фискален принтер“ се състои в това, че при междинни промени в операцията се вижда точната последователност на действия, докато при фискалния чек се вижда единствено крайното състояние.
 • Видеонаблюдение като електронна везна. Добавянето на видеонаблюдение като електронна везна позволява проследяване на измерванията на стоките.

Различните системи могат да се комбинират. За най-пълно проследяване на работата на операторите е необходимо видеонаблюдението да се включи към всички посочени устройства едновременно.

Принцип на действие

Технологията е основана върху софтуерни емулатори. Всяка една операция, промяна, фискален бон или друг документ се представят като виртуален документ, който се изпраща към системата за видеонаблюдение. Емулаторите повтарят действието на определени устройства, в продуктите на Microinvest това са 4 класа устройства – фискални принтери, кухненски принтери, клиентски дисплей и електронни везни.

Емулация на фискално устройство

Емулацията на фискално устройство позволява да се пресъздаде фискалния чек върху екрана на видеонаблюдението по същия начин, както би изглеждал върху фискалния принтер. В системата се дефинират 2 принтера - един реален и виртуалната емулация. По този начин информацията се дублира, веднъж във вид на фискален бон и втори път като съответстващ запис във видеонаблюдението. Проследяват се плащанията, върнатото ресто и други операции, които са свързани с продажбата на стоките.

Емулация на кухненски принтер

Емулацията на кухненски принтер позволява всички поръчки за кухнята да се изпращат към видеонаблюдението. Това е особено подходящо за контрола на кухня, готвачи, бармани и сервитьори. Всички данни, които се изпращат към това устройство, се форматират в удобен вид и се записват върху видеонаблюдението.

Емулация на клиентски дисплей

При емулация на клиентски дисплей, свързан към видеонаблюдение, се проследяват операциите в момента на тяхното възникване. Това позволява да се проследява какъв артикул се сканира, какво количество се въвежда в момента на продажба и каква е неговата цена. Този модул проследява и специфични операции: влизане с парола, изтриване на ред от документа, промяна на цена или анулиране на операция.

Емулация на електронна везна

Чрез емулация на електронна везна може да се проследят всички претегляния, които се изпълняват в момента. Към системата за видеонаблюдение се изпраща цена на артикула и измереното тегло. Това контролира измерването на стоките, системата синхронизира показанията между компютъра и везната. Данните се изпращат и записват във видеонаблюдението.

Други особености

При системи Geovision е възможен запис на активността на до 10 работни места. Всяко от работните места може да се присвои на отделна камера, като по този начин всяка камера заснема и записва отделна информация, която е специфична само за определеното работно място. Предаваната информация се съхранява като текст и по нея може да се извършва търсене. По този начин е възможно търсете на събитие по предварително зададен шаблон, например всички отчети, само анулирани продажби и други. В настройката на Microinvest Склад Pro Light се избира Video Surveillance COM или Video Surveillance TCP.

Съвместими системи

Съществуват много системи, които са съвместими с продуктите на Microinvest. Ето и списък с известното оборудване:

 • Geovision. Най-популярната от тях е базирана върху платки Geovision. Практически всяка платка, серия 250, 600, 650, 700 и 800 е съвместима с посочената технология;
 • IP камери Mobotix. Камерите поддържат необходимата интеграция и са съвместими;
 • Video IQ7 и продуктите на Axxon. В тези системи има специални функции за интеграция с продуктите на Microinvest на ниво видеонаблюдение;
 • Различни DVR устройства с Video Text Overlay. Всяко устройство, което поддържа Video Text Overlay технологията е съвместимо с предложената система.

Други особености

Системата за видеонаблюдение може да се свърже чрез мрежа или по отделен сериен кабел.

 • При връзка по мрежа в настройката се избира устройство от типа VideoSurveillance TCP;
 • При връзка чрез COM порт в настройката се избира устройство от типа VideoSurveillance COM;
 • При връзка с Video IQ7 в настройката се избира устройство от типа VideoSurveillance IQ7 и се създава специализиран файл за обмен на данни в XML формат. Настройката е в зависимост от Video IQ7 системата.

Полезни връзки

Лични инструменти