Видове плащания

от Wiki

(Разлики между версиите)
Направо към: навигация, търсене
Ред 18: Ред 18:
== Информация ==
== Информация ==
-
При дефиниране на нов вид плащане в Microinvest Склад Pro Light се появяват нови бутони. Ако името на плащането е разпознато, върху бутона се появява неговия знак.
+
При дефиниране на нов вид плащане в [http://microinvest.net/BG/Софтуер-Склад-Pro-Light Microinvest Склад Pro Light] се появяват нови бутони. Ако името на плащането е разпознато, върху бутона се появява неговия знак.
Плащания, които се разпознават:
Плащания, които се разпознават:
# Visa;
# Visa;

Версия от 13:56, 4 юни 2012

В реалния бизнес съществуват различни видове плащания. Продуктите на Microinvest могат да проследяват и да управляват всички видове плащания, като предлагат качествени справки и технология за баланс на задълженията по партньори.

Съдържание

Видове плащания

При създаване на нова база в Microinvest Склад Pro автоматично се дефинират 4 основни вида плащане:

 1. Плащане в брой;
 2. Превод по сметка;
 3. Плащане с карта;
 4. Плащане с друг вид платежно средство (купон, ваучер или талон).

По желание на клиентите, всеки сам може да добави нов вид плащане, като му присвои име и избере асоциация с някое от основните плащания.

Добавяне на плащане

При добавяне на нов вид плащане се попълва неговото име и вид. Като пример за нови видове плащане могат да се изброят различните дебитни и кредитни карти от следния списък:

 1. Плащане с Visa кредитна карта. Вид на плащането е „Плащане с карта”;
 2. Плащане с MasterCard кредитна карта. Вид на плащането е „Плащане с карта”;
 3. Плащане с American Express кредитна карта. Вид на плащането е „Плащане с карта”;
 4. Плащане с Подаръчен талон. Тип на плащането е „Плащане с друг вид платежно средство”.

При извеждане на справките е възможно тяхното групиране и обобщаване по вид или детайлна разбивка на сумите. По този начин може да се проследят всички плащания с карта или конкретно плащане с определен вид карта. Същото важи и за видовете плащания в брой, по сметка и други.

Информация

При дефиниране на нов вид плащане в Microinvest Склад Pro Light се появяват нови бутони. Ако името на плащането е разпознато, върху бутона се появява неговия знак. Плащания, които се разпознават:

 1. Visa;
 2. MasterCard;
 3. JCB;
 4. American Express;
 5. Transcard.

В другите продукти новите плащания се появяват като отделни редове в прозореца за разплащане. При изплащане на данни към фискално устройство се подават само първичните видове плащания, тоест всички карти се сумират, всички банкови преводи също.

Изключителна гъвкавост

В Microinvest Склад Pro е разрешено смесването на няколко вида плащане. Една операция може да бъде разплатена в брой, по сметка и чрез карта едновременно. При това крайното салдо е едно и веднага може да се види дали има задължение по този документ или всичко е разплатено.
Във възможностите на програмата е и редакция на плащането. По всяко време може да се промени вида или сумата на плащането. Защитата срещу неправомерни действия е организирана чрез модула „Права на достъп”.
Чрез различни видове плащания могат да се организират разделно събиране на парите по оператори, например като се дефинират 3 нови плащания:

 1. Плащане в брой на Каса 1;
 2. Плащане в брой на Каса 2;
 3. Плащане в брой на Каса 3.

Полезни връзки

Лични инструменти