Видове чекове в ресторантски режим

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

В ресторантски режим, от Microinvest Склад Pro Light се печатат няколко различни вида документа. За потребителите е важно да знаят тяхното предназначение и да използват максималните възможности на програмния продукт и прикачените периферийни устройства.

Съдържание

Видове документи

Документите се разделят според своето предназначение на следните основни групи:

 • Документи за клиентите;
 • Документи за бара;
 • Документи за кухнята;
 • Други документи по заявка на персонала;
 • Документ за предварително плащане;
 • Документ за окончателно плащане.

Практически всеки един от тези документи може да бъде отпечатан в подходящото време и обслужва точно определена част от цялостната автоматизация на ресторанта.

Последователност на документите

Последователността на документите точно повтаря стъпките на работа на сервитьорите при въвеждане и обработка на поръчките. Стандартно се изпълняват следните стъпки:

 1. Клиент влиза в заведението и сяда на определена маса. Той поръчва определени блюда. След тяхното въвеждане системата отпечатва следните документи:
  • Поръчка за клиента. Тя съдържа всички поръчани артикули и се предоставя на клиента, за да е информиран за своята поръчка;
  • Поръчка за бара. В този документ се съдържат напитките и се получава от бармана;
  • Поръчка за кухнята. Документ с ястията, които трябва да се изпълнят от готвача. Този документ се получава от готвачите в кухнята.
 2. След време клиентът може да разшири своята поръчка. Отново се отпечатват следните документи:
  • Поръчка за клиента. Тя съдържа само новопоръчаните артикули;
  • Поръчка за бара с новите напитки;
  • Поръчка за кухнята с новите ястия.

Тази стъпка може да се повтаря няколко пъти.

 1. При приключване на поръчката и заявка за плащане се отпечатва финален чек за клиенти с изброени всички артикули и сума за плащане.

Разпределение на документите по принтери

В програмния продукт има точно разпределение на документите по принтери. То следва следната работна схема за разпределение на документите:

 • Поръчката за клиента се отпечатва върху кухненски принтер;
 • Поръчката за бара се отпечатва върху кухненски принтер, като разделянето на артикулите става по избрани групи;
 • Поръчката за кухнята се подчинява на същите правила, както и поръчката за бара и отново се отпечатва върху кухненски принтер с разделяне на артикулите по групи;
 • Предварителният чек се печата върху първия кухненски принтер;
 • Фискалният чек се печата върху фискалния принтер.

Цикъл на документите

Цикълът на документите е описан в предходната последователност на документите и може да се резюмира така:

 1. Първоначална поръчка. Отпечатват се:
  • Поръчка за клиента;
  • Поръчка за бара;
  • Поръчка за кухнята.
 2. Допълнителни поръчки. Отпечатват се:
  • Поръчка за клиента;
  • Поръчка за бара;
  • Поръчка за кухнята.
 3. Приключване на сметката. Отпечатват се:
  • Предварителна сметка, която съдържа всички поръчани артикули и сума;
  • Финален фискален чек.

Формат на документите

С изключение на фискалния чек, всички други документи могат да се моделират и да им се променя външния вид. Фискалните чекове имат нормативно определен дизайн и се управляват от фискалното устройство. За другите документи има предварително създадени шаблони, както и мощен скриптов език за изпълнение на команди, които форматират съдържанието и вида на документа. Командите за управление на принтерите са публикувани в съпътстващата техническа документация на продукта и могат да се променят от потребителите.

Полезни връзки

Лични инструменти