Виртуален принтер в системата

от Wiki

(Разлики между версиите)
Направо към: навигация, търсене
Ред 1: Ред 1:
-
Често при използване на компютърни система се налага да се проверява печата на документите, още преди те да са изпратени към реален принтер. Затова са създадени множество различни виртуални принтери. Те изпълняват задачите на реален принтер, но визуализират документа на екран, без да го отпечатват върху хартия. Тази тяхна функция може да е много удобна при някои ситуации, особено при тестване и настройка на системите. Те заместват реалния принтер при част от операциите.
+
Често при използване на компютърни системи се налага да се проверява печата на документите, още преди те да са изпратени към реален принтер. Затова са създадени множество различни виртуални принтери. Те изпълняват задачите на реален принтер, но визуализират документа на екран, без да го отпечатват върху хартия. Тази тяхна функция може да е много удобна при някои ситуации, особено при тестване и настройка на системите. Те заместват реалния принтер при част от операциите.
== Основи на виртуалния принтер ==
== Основи на виртуалния принтер ==
-
Виртуалният принтер представлява отделна програма, която приема заявките за печат, аранжира ги в паметта на компютъра, превръща ги в графика и ги съхранява във файл, но по никакъв начин не е свързана с апаратна част на компютъра. Като резултат на цялото това действие клиентите могат да видят резултата от печата на екран още преди той да е отпечатан. По този начин бързо и просто се проверява резултатът от действието на една или друга програма.<br/>
+
Виртуалният принтер представлява отделна програма, която приема заявките за печат, аранжира ги в паметта на компютъра, превръща ги в графика и ги съхранява във файл, но по никакъв начин не е свързана с апаратната част на компютъра. Като резултат на цялото това действие клиентите могат да видят резултата от печата на екран още преди той да е отпечатан. По този начин бързо и просто се проверява резултата от действието на една или друга програма.<br/>
-
Виртуалните принтери се инсталират в системата като стандартен принтер. За приложните програми няма разлика дали те печатат върху стандартен или виртуален принтера. За тях това е стандартна комуникация със системен принтер. Затова може да се проверяват резултатите в реални условия, но без разход на хартия или други консумативи.
+
Виртуалните принтери се инсталират в системата като стандартен принтер. За приложните програми няма разлика дали те печатат върху стандартен или виртуален принтер. За тях това е стандартна комуникация със системен принтер. Затова може да се проверяват резултатите в реални условия, но без разход на хартия или други консумативи.
== Технология на работа ==
== Технология на работа ==
Съществуват 2 вида виртуални принтера:
Съществуват 2 вида виртуални принтера:
-
* '''Самостоятелни'''. При тях изображението се формира незабавно и самият виртуален принтер показва получения резултат на екрана. Не е необходимо съхраняването на данни в допълнителен файл и отравянето му чрез отделна програма;
+
* '''Самостоятелни'''. При тях изображението се формира незабавно и самият виртуален принтер показва получения резултат на екрана. Не е необходимо съхраняването на данни в допълнителен файл и отварянето му чрез отделна програма;
-
* '''PDF виртуални принтери'''. При този клас принтери се създава допълнителен файл, например PDF или XPS или TIFF, който след това се отваря със същата или друга програма. Това е преобладаващата част от виртуалните принтери. Предимството е, че полученият файл може да се съхрани и изпрати по електронна поща.
+
* '''PDF виртуални принтери'''. При този клас принтери се създава допълнителен файл, например PDF или XPS или TIFF, който след това се отваря със същата или друга програма. Това е преобладаващата част от виртуалните принтери. Предимството е, че полученият файл може да се съхрани и изпрати по електронната поща.
По отношение на функциите на основната програма и използване на посочените тук технологии, двата вида принтери са съвсем аналогични. Затова изборът на вида на виртуалния принтер е въпрос на предпочитание.
По отношение на функциите на основната програма и използване на посочените тук технологии, двата вида принтери са съвсем аналогични. Затова изборът на вида на виртуалния принтер е въпрос на предпочитание.
Ред 18: Ред 18:
* '''DoPDF''' – безплатна програма за създаване на PDF документи под Windows;
* '''DoPDF''' – безплатна програма за създаване на PDF документи под Windows;
* '''Microsoft Document Image Writer''' – виртуален принтер, включен в пакета Microsoft Office Professional, който позволява документите да бъдат съхранени в TIFF файл или в Microsoft Document Imaging формат;
* '''Microsoft Document Image Writer''' – виртуален принтер, включен в пакета Microsoft Office Professional, който позволява документите да бъдат съхранени в TIFF файл или в Microsoft Document Imaging формат;
-
* '''Microsoft XPS Document Writer''' – безплатен виртуален принтер, който създава XPS документи, който могат да се отварят с различни програми. Също е част от офис пакета на Microsoft;
+
* '''Microsoft XPS Document Writer''' – безплатен виртуален принтер, който създава XPS документи, които могат да се отварят с различни програми. Също е част от офис пакета на Microsoft;
* '''PDFCreator''' – безплатна система с отворен код, работеща под Microsoft Windows, която може да създаде PDF файл от почти всяко приложение. Тя работи като виртуален принтер и може да създаде един PDF, който да обединява в себе си няколко отделни документа;
* '''PDFCreator''' – безплатна система с отворен код, работеща под Microsoft Windows, която може да създаде PDF файл от почти всяко приложение. Тя работи като виртуален принтер и може да създаде един PDF, който да обединява в себе си няколко отделни документа;
* '''TIFF Image Printer''' – виртуален принтер за Microsoft Windows, който създава графични TIFF файлове от почти всяка система.
* '''TIFF Image Printer''' – виртуален принтер за Microsoft Windows, който създава графични TIFF файлове от почти всяка система.
Ред 24: Ред 24:
== Настройка на виртуалния принтер в Microinvest ==
== Настройка на виртуалния принтер в Microinvest ==
-
При Microinvest Склад Pro е достатъчно принтерът да бъде настроен в „Диспечер на печата“ и да бъде указано кои документи се изпращат към виртуалния принтер. С това настройката в програмата е завършена. Microinvest Склад Pro позволява печат на всички документи и справките към виртуален принтер.<br/>
+
При Microinvest Склад Pro е достатъчно принтерът да бъде настроен в „Диспечер на печата“ и да бъде указано кои документи се изпращат към виртуалния принтер. С това настройката в програмата е завършена. Microinvest Склад Pro позволява печат на всички документи и справки към виртуален принтер.<br/>
При Microinvest Склад Pro Light съществуват няколко възможности:
При Microinvest Склад Pro Light съществуват няколко възможности:
# Виртуалният принтер се настройва като стандартен принтер по подразбиране в системата. В този случай той ще отпечатва стоковите разписки и фактурите от програмата. Това е класическата настройка, тя напълно съответства на настройката при Microinvest Склад Pro;
# Виртуалният принтер се настройва като стандартен принтер по подразбиране в системата. В този случай той ще отпечатва стоковите разписки и фактурите от програмата. Това е класическата настройка, тя напълно съответства на настройката при Microinvest Склад Pro;
Ред 33: Ред 33:
Интересна възможност за настройка и тестване на функциите на Microinvest Склад Pro Light е възможността виртуален принтер да се включи като стандартно фискално устройство или кухненски принтер. В този случай Microinvest Склад Pro Light отпечатва съответните фискални или кухненски бонове върху виртуалния принтер. Това позволява на специалистите да тестват, да модифицират и настройват документите без да има реално устройство и без да има натрупване на обороти във фискалната памет. Настройката на такава система е следната:
Интересна възможност за настройка и тестване на функциите на Microinvest Склад Pro Light е възможността виртуален принтер да се включи като стандартно фискално устройство или кухненски принтер. В този случай Microinvest Склад Pro Light отпечатва съответните фискални или кухненски бонове върху виртуалния принтер. Това позволява на специалистите да тестват, да модифицират и настройват документите без да има реално устройство и без да има натрупване на обороти във фискалната памет. Настройката на такава система е следната:
# Инсталира се виртуалния принтер в операционната система. Поставя му се някакво име, с което лесно да можем да го различим;
# Инсталира се виртуалния принтер в операционната система. Поставя му се някакво име, с което лесно да можем да го различим;
-
# В Microinvest Склад Pro Light се избира съответното фискално устройство. Посочва се модел Standard Printer 40. От падащия списък по-долу се избира виртуалният принтер;
+
# В Microinvest Склад Pro Light се избира съответното фискално устройство. Посочва се модел Standard Printer 40. От падащия списък по-долу се избира виртуалния принтер;
# Довършва се настройката на групите за печат на този принтер;
# Довършва се настройката на групите за печат на този принтер;
# Ако има следващи устройства, без значение фискални или кухненски, се изпълняват стъпки от 1 до 3. Процедурата се повтаря докато се удовлетворят всички изисквания за разпределение на печата в системата.
# Ако има следващи устройства, без значение фискални или кухненски, се изпълняват стъпки от 1 до 3. Процедурата се повтаря докато се удовлетворят всички изисквания за разпределение на печата в системата.
-
Тъй като виртуалният принтер е само един, добра идея е на всеки принтер да се постави някакъв текст, например в Header 1 за да може да се отличи кое устройство работи в момента.
+
Тъй като виртуалният принтер е само един, добра идея е на всеки принтер да се постави някакъв текст, например в Header 1, за да може да се отличи кое устройство работи в момента.
== Изводи ==
== Изводи ==
-
Използването на виртуални принтери дава огромни възможности за тестване на програмата с различни комбинации от принтери и периферни устройства. Настройката на метода на печат, на скриптовата система, на вида на фискалния и предварителния бон може да бъде направена, тествана и прецизно настроена дори и без съществуването на физическо устройство. За специалистите това е най-удачния начин за настройка на системата без да има ограничения в броя отпечатвани документи, вида на документа, разпределение по групи, сума на операцията или активна/неактивна фискална памет.
+
Използването на виртуални принтери дава огромни възможности за тестване на програмата с различни комбинации от принтери и периферни устройства. Настройката на метода на печат, на скриптовата система, на вида на фискалния и предварителния бон може да бъде направена, тествана и прецизно настроена дори и без съществуването на физическо устройство. За специалистите това е най-удачният начин за настройка на системата без да има ограничения в броя отпечатвани документи, вида на документа, разпределението по групи, сумата на операцията или активната/неактивната фискална памет.
== Полезни връзки ==
== Полезни връзки ==
*[http://microinvest.net  Официален сайт на Microinvest]
*[http://microinvest.net  Официален сайт на Microinvest]
*[http://blog.microinvest.net Корпоративен блог Microivnest]  
*[http://blog.microinvest.net Корпоративен блог Microivnest]  
*[http://forum.microinvest.net  Форум Microinvest]  
*[http://forum.microinvest.net  Форум Microinvest]  
-
*[http://microinvest.net/BG/Заведения-ресторанти-ПОС-пицария-бирария-кафене-бар Софуерни Решения]
+
*[http://microinvest.net/BG/Заведения-ресторанти-ПОС-пицария-бирария-кафене-бар Софтуерни Решения]
*[http://microinvest.net/BG/Microinvest-Клиенти Нашите клиенти]
*[http://microinvest.net/BG/Microinvest-Клиенти Нашите клиенти]
*[http://microinvest.net/BG/Контакти Контакт с нас]
*[http://microinvest.net/BG/Контакти Контакт с нас]

Версия от 14:56, 13 март 2013

Често при използване на компютърни системи се налага да се проверява печата на документите, още преди те да са изпратени към реален принтер. Затова са създадени множество различни виртуални принтери. Те изпълняват задачите на реален принтер, но визуализират документа на екран, без да го отпечатват върху хартия. Тази тяхна функция може да е много удобна при някои ситуации, особено при тестване и настройка на системите. Те заместват реалния принтер при част от операциите.

Съдържание

Основи на виртуалния принтер

Виртуалният принтер представлява отделна програма, която приема заявките за печат, аранжира ги в паметта на компютъра, превръща ги в графика и ги съхранява във файл, но по никакъв начин не е свързана с апаратната част на компютъра. Като резултат на цялото това действие клиентите могат да видят резултата от печата на екран още преди той да е отпечатан. По този начин бързо и просто се проверява резултата от действието на една или друга програма.
Виртуалните принтери се инсталират в системата като стандартен принтер. За приложните програми няма разлика дали те печатат върху стандартен или виртуален принтер. За тях това е стандартна комуникация със системен принтер. Затова може да се проверяват резултатите в реални условия, но без разход на хартия или други консумативи.

Технология на работа

Съществуват 2 вида виртуални принтера:

 • Самостоятелни. При тях изображението се формира незабавно и самият виртуален принтер показва получения резултат на екрана. Не е необходимо съхраняването на данни в допълнителен файл и отварянето му чрез отделна програма;
 • PDF виртуални принтери. При този клас принтери се създава допълнителен файл, например PDF или XPS или TIFF, който след това се отваря със същата или друга програма. Това е преобладаващата част от виртуалните принтери. Предимството е, че полученият файл може да се съхрани и изпрати по електронната поща.

По отношение на функциите на основната програма и използване на посочените тук технологии, двата вида принтери са съвсем аналогични. Затова изборът на вида на виртуалния принтер е въпрос на предпочитание.

Популярни виртуални принтери

Най-популярните виртуални принтери са:

 • Adobe Acrobat – платено професионално решение от Adobe System което позволява създаване на PDF файлове;
 • Bullzip PDF Printer – безплатен софтуер, който представлява виртуален принтер, способен да създава преносими PDF файлове;
 • CutePDF Writer – безплатен драйвер за виртуален принтер, работещ под Windows. Полученият файл е в PDF формат;
 • DoPDF – безплатна програма за създаване на PDF документи под Windows;
 • Microsoft Document Image Writer – виртуален принтер, включен в пакета Microsoft Office Professional, който позволява документите да бъдат съхранени в TIFF файл или в Microsoft Document Imaging формат;
 • Microsoft XPS Document Writer – безплатен виртуален принтер, който създава XPS документи, които могат да се отварят с различни програми. Също е част от офис пакета на Microsoft;
 • PDFCreator – безплатна система с отворен код, работеща под Microsoft Windows, която може да създаде PDF файл от почти всяко приложение. Тя работи като виртуален принтер и може да създаде един PDF, който да обединява в себе си няколко отделни документа;
 • TIFF Image Printer – виртуален принтер за Microsoft Windows, който създава графични TIFF файлове от почти всяка система.

Всеки един от посочените продукти може да се инсталира върху операционната система и е напълно работоспособен с продуктите на Microinvest. В зависимост от вида на инсталирания принтер резултатът се отваря моментално на екрана или се съхранява в допълнителен файл, който след това може да бъде прочетен.

Настройка на виртуалния принтер в Microinvest

При Microinvest Склад Pro е достатъчно принтерът да бъде настроен в „Диспечер на печата“ и да бъде указано кои документи се изпращат към виртуалния принтер. С това настройката в програмата е завършена. Microinvest Склад Pro позволява печат на всички документи и справки към виртуален принтер.
При Microinvest Склад Pro Light съществуват няколко възможности:

 1. Виртуалният принтер се настройва като стандартен принтер по подразбиране в системата. В този случай той ще отпечатва стоковите разписки и фактурите от програмата. Това е класическата настройка, тя напълно съответства на настройката при Microinvest Склад Pro;
 2. Настройка като емулатор на фискално устройство. Това е по-полезната настройка за Microinvest Склад Pro Light защото позволява контрол и управление на фискалните устройства и кухненските принтери. Тази настройка ще бъде разгледана отделно.

Програмните продукти не усещат разлика при работа с реален или виртуален принтер, затова при правилно инсталиран и настроен виртуален принтер работата на програмите не се отличава от стандартната, единствено вместо на лист, съответния документ се появява на екран.

Емулатор на фискално устройство

Интересна възможност за настройка и тестване на функциите на Microinvest Склад Pro Light е възможността виртуален принтер да се включи като стандартно фискално устройство или кухненски принтер. В този случай Microinvest Склад Pro Light отпечатва съответните фискални или кухненски бонове върху виртуалния принтер. Това позволява на специалистите да тестват, да модифицират и настройват документите без да има реално устройство и без да има натрупване на обороти във фискалната памет. Настройката на такава система е следната:

 1. Инсталира се виртуалния принтер в операционната система. Поставя му се някакво име, с което лесно да можем да го различим;
 2. В Microinvest Склад Pro Light се избира съответното фискално устройство. Посочва се модел Standard Printer 40. От падащия списък по-долу се избира виртуалния принтер;
 3. Довършва се настройката на групите за печат на този принтер;
 4. Ако има следващи устройства, без значение фискални или кухненски, се изпълняват стъпки от 1 до 3. Процедурата се повтаря докато се удовлетворят всички изисквания за разпределение на печата в системата.

Тъй като виртуалният принтер е само един, добра идея е на всеки принтер да се постави някакъв текст, например в Header 1, за да може да се отличи кое устройство работи в момента.

Изводи

Използването на виртуални принтери дава огромни възможности за тестване на програмата с различни комбинации от принтери и периферни устройства. Настройката на метода на печат, на скриптовата система, на вида на фискалния и предварителния бон може да бъде направена, тествана и прецизно настроена дори и без съществуването на физическо устройство. За специалистите това е най-удачният начин за настройка на системата без да има ограничения в броя отпечатвани документи, вида на документа, разпределението по групи, сумата на операцията или активната/неактивната фискална памет.

Полезни връзки

Лични инструменти