Включване и предимства на СОМ скенер

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Баркод скенерите, четците за магнитни и RFID карти имат разнообразни технологии за връзка с компютъра. Най-често се използват технологии за връзка чрез сериен порт (класически вариант) или по-съвременния USB интерфейс. В настоящия материал ще разгледаме директната връзка през COM порт и виртуалния COM при USB интерфейс.

Съдържание

COM порт при USB интерфейс

Голяма част от скенерите притежават USB интерфейс. Самият USB интерфейс от своя страна се дели на няколко подвида:

В режим на клавиатурна емулация, поведението на скенера е същото, както на компютърната клавиатура, поради което не са необходими никакви допълнителни действия за да се включи устройството към системата.
В режим на виртуален COM порт, скенерът се държи като отделно устройство, което изисква собствен драйвер за управление и подходяща настройка.

Комуникация с COM скенер

При всяко периферно устройство съществува основна разлика при свързване в режим на клавиатурна емулация и в режим на комуникация чрез COM порт. Разликите са:

 • При клавиатурна емулация инициатор на предаване на данните е самото устройство. Всички данни, които се прочетат се предават по инициатива на устройството, като данните се изпращат към активната в момента програма и се попълват в активното поле. По този начин комуникацията се извършва без участие на допълнителна програма, драйвер или друг спомагателен модул, като няма допълнително натоварване на компютъра;
 • При COM комуникация е необходимо наличието на драйвер или специализиран модул, който непрекъснато да сканира COM порта и да получава данните от него. Именно този драйвер получава данните и ги изпраща към програмата. Предимството е във възможността за целенасочено изпращане на данните, без значение кое от полетата е активно в момента. В този случай има модул, който непрекъснато сканира COM порта и управлява постъпващата информация.

Технологията за връзка при двата начина на комуникация е различна и основният фокус на статията е работата чрез COM комуникация.

COM скенер в Microinvest Склад Pro

Последните версии на Microinvest Склад Pro притежават вграден драйвер и обработка на COM скенер. За активирането на тази обработка е необходимо да се избере порт на COM скенера от настройката на продукта. Указва се единствено COM порт, като параметрите за връзка са стандартни и не могат да бъдат променяни. Сканирането на данните е автоматично и се прехвърля директно в необходимите полета.

COM скенер в Microinvest Склад Pro Light

Microinvest Склад Pro Light поддържа разширено управление на COM скенер. Вграденият драйвер обработва данните от COM скенера и ги предава на активното в момента поле. За включване на тази обработка е необходимо да се активира COM скенер от настройката на продукта, като се посочва единствено неговия порт, другите параметри за връзка са стандартни и не могат да бъдат променяни. Сканирането на данните е автоматично и се прехвърля директно в необходимите полета. Предимство е наличието на филтър на всички излишни символи и контролни данни, което позволява ефективна работа на произволен модел скенер.

Работа чрез Microinvest Utility Center

В Microinvest Utility Center съществува отделен сървър, който прехвърля данните от COM скенер към клавиатурна емулация. По този начин се постига съвместимост на всички продукти, които получават данните чрез клавиатурата, без значение от COM връзката на скенера. Тази технология позволява няколко продукта да използват COM скенера съвместно, без да монополизират неговата работа.

Особености на настройката на COM скенерите

При активиране на COM скенер в продуктите на Microinvest е важно да се зададат стандартни настройки на скенера:

 • Скорост 9600 bps;
 • Дължина на байтовете 8 bits;
 • Работа без четност, N, None;
 • Стоп битове 1, StopBits 1.

По този начин, настройката на скенера трябва да е 9600,8,N,1, като това е зададено в продукта и не подлежи на промяна.

Работа на COM скенер

Работата със скенер на COM порт е много ефективна. Наблюдават се следните предимства:

 • Предаването на данните е много по-бързо, защото няма обработката на клавиатурата;
 • Няма значение от клавиатурната подредба, като превключването на Кирилица не сменя съдържанието на текстовите баркодове;
 • Директното управление на данните позволява данните да се попълват точно в полетата, за които са предназначени, без значение къде е активното в момента поле.

Едновременно с това съществуват и недостатъци:

 • Няма лесна технология две различни програми да работят едновременно с един и същ скенер;
 • Съществува невидим процес, който постоянно сканира COM порта и съответно натоварва допълнително компютъра.

Въпреки съществуващите недостатъци, работата с COM скенер е много ефективно средство, което може да бъде използвано в практиката на автоматизация на обектите.

Едновременна работа на няколко продукта

При работа на няколко продукта с COM скенер важат следните принципи:

 • Първият стартиран продукт отваря свободния COM порт и работи със скенера. COM портът вече е зает и следващите продукти не могат да го използват;
 • Ако вторият стартиран продукт се стартира докато първият работи, опитът за отваряне COM порта ще е неуспешен, при което няма да се осъществи работа със скенера. Дори в този момент първият продукт да бъде затворен и СОМ портът да е освободен, той остава недостъпен за втория продукт;
 • Ако вторият продукт се стартира след като първият е затворен, тогава COM портът е свободен и скенерът ще е работоспособен;
 • Ако има трети продукт, неговото поведение е същото, както и на втория, съответно функциите на COM скенера се определят от статуса на самия COM порт – Свободен, Зает.

Настоящото поведение се определя от възможностите на самия хардуер, като продуктите на Microinvest единствено работят с управлението на СОМ порта и свързания към него хардуер.

Други

Настоящата технология е валидна единствено когато не е инсталиран друг драйвер за COM скенера и няма друга програма, която да го използва. Ако друга програма вече използва COM скенера, съответният COM порт е зает и няма възможност за неговото съвместно използване.

Полезни връзки

Лични инструменти