Включване на отдалечен принтер към системата

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Реалната практика и внедряване на търговски системи често изисква добавяне на отдалечен принтер към ресторантска или търговска система. Съществуват няколко отделни технологии за изграждане на такава връзка. В зависимост от технологиите могат да се посочат съответни предимства, недостатъци и ограничения в реалната работа. За правилното проектиране на системите всички възможности са разгледани последователно.

Съдържание

Връзка с отдалечен принтер

Отдалечените принтери могат да се свържат към системата посредством няколко различни технологии:

 1. Стандартна технология през Windows драйвер. Използват се средствата на Windows за управление на принтерите по мрежа;
 2. Принтер с мрежов интерфейс. В този случай самият принтер има собствена LAN карта и се включва към компютърната мрежа. Принтерът се явява самостоятелно устройство с уникален IP адрес в мрежата;
 3. Сървър за печат. В този случай едно от работните места се явява сървърът за печат на другите работни места. То обработва заявките за печат от другите компютри;
 4. LAN-2-COM преходник. Чрез допълнителен модул стандартен COM принтер се включва като мрежов LAN принтер.

Посочените тук технологии са подредени по препоръчителната технология за използване. Най-добре е да се използва вариант 1, ако това не е възможно - да се използва вариант 2 и така нататък.

Стандартна връзка през Windows драйвер

Отдалечената връзка през Windows драйвер използва вградените в операционната система средства за управление на споделени принтери. Това представлява най-популярният метод за връзка към офис принтер, в частност и към кухненски принтер. Стъпките за споделяне на принтерите са следните:

 1. На отдалечения компютър, към който е свързан принтерът, се инсталира Windows драйвер за съответния принтер;
 2. При инсталацията на драйвера на отдалечения компютър, принтерът се посочва като споделен принтер (Shared Printer). По този начин той става достъпен за печат през мрежата;
 3. На локалния компютър се добавя нов мрежов принтер (Map Network Printer), който сочи към отдалечения компютър;
 4. На локалния компютър в Microinvest Склад Pro Light се избира Standard Printer и се указва драйвера, който съответства на мрежовия принтер.

Тази последователност гарантира управлението на отдалечения принтер като стандартен документен принтер през средствата на Windows. Обменът се осъществява на ниво драйвер на принтера, като програмата „не чувства“ дали принтерът е локален или отдалечен. Предимства:

 • Средствата за споделяне на принтери в Windows са много надеждни и работят безотказно;
 • Документите се подреждат на опашка и няма опасност от смесване на документи при едновременен печат;
 • Настройката е лесна и бърза.

Като недостатъци на текущата система могат да се отбележат:

 • Принтерът се свързва към компютър, следователно наблизо трябва да има компютърно работно място;
 • Управлението се извършва чрез стандартен Windows драйвер, което ограничава използването на специализирани команди към принтера (например принудително активиране на нож).

LAN принтер

Връзката с LAN принтер е втората най-стабилна схема за управление на отдалечен принтер. В този случай принтерът се явява като самостоятелно мрежово устройство с индивидуален IP адрес. Всички работни места изпращат данните към този IP адрес и принтерът обработва постъпилата информация. Връзката е директна, използва ресурсите на мрежата и не изисква междинен компютър. Предимства:

 • Лесна настройка. Избира се съответния модел принтер с LAN интерфейс и се задава неговия IP адрес. Ако принтерът отсъства от списъка, се избира Generic TCP и се задава адрес и порт за комуникация;
 • Възможност за много голямо разстояние между компютъра и принтера. Практически разстоянието е ограничено само от параметрите на мрежата;
 • Равноправно управление от всяко едно работно място.

Недостатъците на технологията са:

 • Възможност за смесване на данните, ако два компютъра печатат едновременно;
 • Задължителна настройка на Firewall, за да може принтерът да получава информация през мрежата;
 • Липсата на обратна връзка за състоянието на принтера.

Сървър за печат

Технологията „Сървър на печат“ се изпълнява от едно от работните места на Microinvest Склад Pro Light. Това работно място приема команди от отдалечените компютри и управлява всички принтери, които са директно свързани към него. Предимства:

 • Лесна настройка. Централното работно място се избира като „Сървър 01“, всички останали работни места добавят принтер „Сървър за печат“ и посочват именно „Сървър 01“;
 • Възможност за много голямо разстояние между компютъра и сървъра за печат. Практически разстоянието е ограничено само от параметрите на мрежата.

Недостатъците на технологията са:

 • Неравномерното натоварване на работните места. Сървърът обработва всички заявки и е силно натоварен;
 • Ограничено е разстоянието между сървъра за печат и физическите принтери;
 • При активна работа върху сървър за печат се забавят документите, те изчакват локалния оператор.

LAN към COM преходник

Принтер с LAN към COM има същите свойства като LAN принтер. В сила са същите настройки, предимства, недостатъци и поведение.

Други особености

Правилният избор на технологията за печат на отдалечен принтер е изключително важна за правилното функциониране на цялата система. Промяната на настройките и прехвърлянето от една към друга технология е лесно, незабележимо за операторите. От специалистите по внедряване на системите се изисква правилно планиране и подготовка на системата за реална работа.

Лични инструменти