Вложени рецепти

от Wiki

Версия от 11:11, 31 октомври 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Продуктите на Microinvest поддържат схема за съставяне на вложени рецепти. Чрез този механизъм е възможно една рецепта да служи за основа на друга рецепта и по този начин да се състави технология за последователно производство от суровини, през полуфабрикати до крайния продукт.

Съдържание

Основа на вложеното производство

Много често в практиката се получава ситуация, при която една рецепта служи за производството на междинен продукт, който от своя страна се влага в последващо производство. Така всеки един етап от процеса е автономен и независим, продуктът се получава чрез последователното изпълнение на поредица от рецепти.

Практически примери

За да се опише процеса по-добре, ще представим практически пример за вложени рецепти. Приемаме, че имаме суровина „Картофи“ и ще произведем няколко блюда. Като първа рецепта можем да зададем междинен продукт „Варени картофи“. Съставя се съответната рецепта, която произвежда „Варени картофи“ от основната суровина. Тук се получава правилно разпределение на количеството след измиване, обелване и изчистване на картофите. В следващ етап, при съставяне на определен вид салата, се използва директно получения продукт „Варени картофи“. В този момент може да бъде създадено ястие, което да съдържа както самите „Картофи“, така и „Варени картофи“ и дори получената салата като гарнитура. Комбинацията между трите елемента е възможно без ограничения.
Същото може да се направи и с много по-сложни рецепти, където влизат по-големи количества суровини, полуфабрикати и продукти. Най-честият пример за такова влагане на рецептите е ситуацията на ястие с гарнитура или предварителната обработка на суровините (пържене, печене, варене или дори измиване, нарязване, обелване).

Принцип на работа

Принципът на работа е прост и се състои в рекурсивно изпълнение на рецептите. Когато трябва да се произведе определен продукт, програмата се опитва да изпише всички суровини. Ако съответната суровина е налична, нейното количество се отнема от склада. Ако съответната суровина също представлява рецепта, то програмата пристъпва към изпълнение на вложената рецепта, произвежда необходимото количество и едва тогава преминава към основната рецепта. Този процес се повтаря в дълбочина до момента, в който се изпълнят всички вложени рецепти или за всички суровини се намери необходимото количество за основното производство, което е предизвикало този процес.

Особености

Съществуват няколко особености, които трябва да се вземат предвид:

  1. Не е възможно кръстосано използване на суровина и продукт. Когато Продукт 1 се получава от Продукт 2, не е възможно да се въведе рецепта, при която Продукт 2 да съдържа части от Продукт 1;
  2. При изчисляване на себестойността се започва от най-ниското стъпало на рецептите. Всички себестойности се изчисляват и променят последователно, в реда на тяхното изпълнение;
  3. Вложените рецепти се изпълняват единствено при прости рецепти. При изпълнение на сложно производство не е възможно тяхното автоматично подреждане и изпълнение.

Удобство

Представената технология е много мощна и позволява редица оптимизации на процесите в реалния бизнес:

  1. Когато една и съща суровина се използва в няколко рецепти, е възможно те да се обединят в един полуфабрикат. Така рецептата за полуфабриката се създава еднократно и се използва многократно;
  2. Това е отличен начин за създаване на аналози и заместители на продуктите. Например от „Масло тип А“ се създава рецепта за „Масло тип Б“. Когато има наличност от „Масло тип Б“, то програмата изписва именно тази суровина (тя може да бъде доставена в склада). Когато няма наличност, то програмата започва производство по вложената рецепта от „Масло тип А“.
  3. Управлението на рецептите е по-просто, защото промяната на един полуфабрикат води до промяна на всички подчинени рецепти.

Полезни връзки

Лични инструменти