Връзка с везни

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest Склад Pro Light работи с различни видове везни. В програмата са изградени всички популярни технологии за работа с везни. Чрез подходяща настройка програмата може да изпълни всички изисквания на клиентите за обработка на тегловни стоки и други продукти, които се разфасоват на различно количество.

Съдържание

Технология за работа

В практиката съществуват две технологии за работа с електронни везни:

  • Директна връзка между компютъра и везната;
  • Печат на тегловен етикет.

И при двете технологии настройката на везните се осъществява по един и същ начин. Разликата е в обслужването.

Директна връзка

Когато се използва директна връзка, везната е включена към работното място на касиера чрез кабел. Той поставя стоката върху везната и я избира от списъка със стоките. В зависимост от настройката на програмата, Microinvest Склад Pro Light изпраща запитване към везната и автоматично получава теглото на стоката, което се попълва в продажбата. По желание на оператора може да се извърши измерване на теглото чрез натискане на клавиш (обикновено Ctrl+F). В тази ситуация във везната няма програмирани артикули и цената се изчислява от компютъра. Разстоянието между везна и компютър е в порядъка на 1 метър и двете устройства се обслужват от касиера. Тази технология е удобна за малки магазини, където няма разделение по щандове и касиера извършва повечето от функциите за измерване и продажба на артикулите. Везна от такъв тип е Mercury 315.

Тегловен етикет

Работата с етикираща везна е построена на друг принцип. Фронт офисът програмира списък на тегловните стоки във везната и самата везна печати тегловен баркод етикет при измерване на стоката. Везната може да се намира на отдалечено място от касата и работи напълно автономно. Тя притежава собствена клавиатура за избор на стоките и вътрешна памет за имена, кодове, цени и етикети. Везната има вграден или външен принтер за етикети върху самозалепваща се хартия.

Тази технология е удобна за средни и големи магазини, където има разделение по щандове. Измерването на продуктите се осъществява от самите клиенти или от служители на щанда, като върху артикула се печата баркод с име, цена и тегло. Везна от такъв тип е CAS LP 1.6.

Други параметри на работа

Връзката с везните се осъществява чрез Microinvest Склад Pro Light. Технологията за програмиране и връзка на везните от страна на Фронт офиса е продиктувана от следните съображения:

  1. В един магазин обикновено работят касиери, управители и собственици. Докато собствениците и управителите често са извън обекта, то касиерите винаги стоят на работното си място;
  2. От предходното следва, че цялостното управление на периферните устройства трябва да се извършва от хората, които постоянно се намират в обекта. Това са касиерите, които работят с Фронт офиса;
  3. Възможността за управление на периферните устройства се осъществява чрез права на достъп, като това решава задачата по дефиниране на ролите и позволява прецизно управление на правата на операторите;
  4. Програмирането на периферия от страна на Бек офис е лошо решение, защото то изисква постоянно присъствие на управителите или собствениците в обекта, нещо, което рядко е възможно в практиката.

При директна работа не се изисква програмиране на везната. При работа с тегловни баркодове се използва функцията „Програмиране на електронна везна”, която се намира в панела за управление на Microinvest Склад Pro Light.

Полезни връзки

Лични инструменти