Връзка с хардуерни устройства

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Продуктите на Microinvest поддържат огромно изобилие от различни външни устройства като фискални принтери, електронни везни, кухненски и чекови принтери, терминали, клиентски дисплеи, видеокамери и други.

Основно преимущество на продуктите е това, че всички драйвери са вградени и не се изисква инсталация на допълнителен софтуер за управление.

Съдържание

Правила за включване на устройство

Основни правила за свързване на устройство към продуктите на Microinvest са:

 • Изисква се да има свободен COM порт (за USB или LAN устройствата важат същите изисквания);
 • Към този COM порт се включва съответното устройство с оригиналния му кабел;
 • Важно е да се проверят и да се деинсталират всички драйвери за това устройство, освен ако изрично не е указано противното. Често драйверите заемат определен COM порт, като не позволяват на други програмни продукти да комуникират през заетия COM порт и така устройството е недостъпно;
 • Препоръчително е параметрите за връзка да са установени точно както са фабричните настройки. Microinvest полага специални грижи за да установява параметрите на връзка с фабричните настройки, като така се елиминират възможните грешки от неправилна конфигурация;
 • Microinvest съветва да не се променя кодировката на съответното устройство, защото неправилната настройка може да доведе до изкривяване на представянето на буквите на кирилица. При избор на съответното устройство, програмата сама определя неговата кодова таблица, в съответствие с техническата документация, която е получена от производителя на устройството.

Примери

Примери за различните настройки на фискалните принтери, когато е избрана настройка за фискалния принтер:

 • Меркурий 140 - директно управление на принтера;
 • Меркурий 140 (Атол драйвер) - управление на принтера през посочен драйвер;
 • Microinvest ККМ Мениджър - управление на фискалния принтер през Microinvest ККМ Мениджър.

Фискални принтери

Фискалните принтери се включват към работното място на касиера и се управляват от Microinvest Склад Pro Light. Управлението на фискалните принтери се осъществява чрез една от следните 3 технологии:

 • Директно управление. При директното управление се въвежда COM порт, скорост и парола за връзка с устройството. Microinvest Склад Pro Light комуникира чрез вграден драйвер, на ниво протокол на устройството. Това е най-масовата технология за работа с фискалните принтери. Тя създава и най-малко проблеми, защото няма посредници при комуникацията и принтерът се управлява директно от програмата.
 • Управление чрез драйвер. Инсталира се външен драйвер на фискалния принтер, осигурен от производителя на принтера. Microinvest Склад Pro Light управлява драйвера на принтера, от своя страна драйверът управлява самия принтер. Тази технология е по-тромава за работа, изисква прецизна настройка на драйвера и след това настройка на самата програма. Единственото предимство на тази технология е фактът, че две различни програми могат да работят с един и същ принтер. По този начин е възможно споделянето на принтера между различни задачи.
 • Управление чрез ККМ Мениджър. Microinvest Склад Pro Light предава данните към Microinvest ККМ Мениджър, който управлява фискалния принтер. Тази технология осигурява съвместимост с по-стари устройства и не се препоръчва за реална работа. Съхранена е за съвместимост, но Microinvest препоръчва да се използва Директно управление вместо Управление през Microinvest ККМ Мениджър.

Кухненски принтери

Кухненските принтери работят по същата технология както и фискалните принтери. Настройката може да се осъществи точно така, както и при фискален принтер, препоръчително е да се работи без драйвер. За разлика от фискалните принтери, при кухненските принтери може да се задава скрипт за всеки ред и по този начин да се създаде индивидуален вид на бележката за бар и кухня.

Чекови принтери

Чековият принтер прилича на кухненски принтер, който работи в режим на фискален принтер. Видът на бележката може да се променя, издава се чек, но липсва контролната и фискална част на устройството. Чековите принтери работят и се настройват по същата технология, както и фискалните принтери. За разлика от фискалните принтери, при чековите принтери може да се задава скрипт за всеки ред и по този начин да се създаде индивидуален вид на бележката за клиента.

Електронни везни

Електронните везни се интегрират към Microinvest Склад Pro Light без допълнителни драйвери или програми. Достатъчно е да се свърже устройството и да се настрои COM порта или съответния IP адрес при LAN свързване. При везните е от особено значение да се настрои вътрешният вид на етикетите, управлението на стоките и баркодовете. Всичко това се изпълнява по указанията на производителите на везни.

Клиентски дисплеи

Клиентският дисплей е устройството, което се свързва най-лесно към компютъра. При COM свързването е достатъчно да се избере модел на устройството, номер на COM порт и скорост за комуникация. Връзката е стабилна и практически няма никакви особености при работа. Важно е да се избере подходящият модел за работа.

Преносими скенери

Връзката между ТСД и Microinvest Склад Pro се осъществява посредством отделен програмен продукт - Microinvest Data Collector . Настройката на продукта е аналогична на настройката на фискален принтер, като комуникацията се осъществява чрез COM, USB или LAN. Необходимите настройки за съответния терминал са описани в самата документация на терминала.

Други устройства

Microinvest Склад Pro Light може да управлява и други устройства. Тъй като те представляват разновидност на изброените по-горе устройства, то настройката им наподобява описаните в статията параметри.

Полезни връзки

Лични инструменти