Въвеждане на количества

от Wiki

Версия от 11:12, 31 октомври 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Microinvest Склад Pro използва изчисляване на количествата на стоките в реално време въз основа на въведените операции. Поради тази организация на данните не съществува начин, чрез който количествата могат да бъдат въведени без да участват в операция.
За да се променят количества на стоките, е необходимо да се изпълни една от следните операции:

  • Приходна операция, която увеличава количеството на стоките;
  • Разходна операция, която намалява количеството на стоките;
  • Ревизия на стоките - операция, която може да увеличи или намали количеството на стоките;
  • Производство - намалява суровините, но увеличава продукцията.

Съдържание

Приходни операции

Приходните операции са Доставка, Ревизия и Връщане от консигнация. При тези операции количеството на стоките на склад се увеличава и се преизчислява среднопретеглената цена на стоките.
Чрез приходни операции може да се въведат количествата на стоките.

Разходни операции

Разходните операции изваждат количеството на стоките от съответния склад. С тези операции не може да се въведат количества, но може количествата да се занулят. Такъв тип операции са Продажба, Брак, Изписване и други.

Ревизия

Ревизията може да е приходна и разходна операция едновременно. Когато новото количество е по-високо от наличното, тогава количеството на стоката се увеличава и това е приходна операция. Ако при ревизия се отчита по-ниско количество от наличното, тогава ревизията се получава като разходна операция.
Препоръчителен начин за въвеждане на количества на стоките е чрез ревизия. Повече информация е публикувана във Въвеждане на начални количества.

Производство

Производството е операция, която генерира приход и разход едновременно. При изпълнение на производството се намалява количеството на суровините, но се увеличават количествата на продуктите. Тази операция също може да се използва за въвеждане на количества на стоките.

Операции без изменение на количеството на стоките

Съществуват набор от операции, които не променят количеството на стоките. Самите операции създават документи, но нямат никакво отражение върху движението на стоките и тяхната складова наличност. Такива операции са Оферта, Заявка, Поръчка и други.

Полезни връзки

Лични инструменти