Въвеждане на надценка

от Wiki

Версия от 09:20, 1 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

В реалния бизнес се налага промяна на продажните цени в съответствие с изменението на доставните цени или политиката на компанията. В продуктите на Microinvest са предвидени различни алгоритми за управление на цените, които автоматизират този процес и улесняват работата с големи номенклатури.

Съдържание

Надценка на наличностите

Една от най-популярните задачи е промяна на продажните цени на стоките, които са налични в склада или магазина. Задачи от такъв клас са:

 1. Пример 1: Установяване на надценка от 25% на продажната спрямо доставната цена за група артикули;
 2. Пример 2: Активиране на промоция и въвеждане на 15% намаление на продажните цени на определени групи.

И двете задачи се решават с помощта на един и същ модул Преоценка. Модулът се активира чрез меню Редакция/Администриране/Преоценка. Неговите функции се свеждат до изпълнение на математическа формула върху цените на стоките от избрана група. Технологията на работа е следната:

 • Избира се основна цена;
 • Избира се цена – получател;
 • Въвежда се математическа зависимост;
 • Избира се група от стоки, за които ще се приложи тази формула;
 • Прилага се формулата, при което цените на всички стоки се преизчисляват по тази формула.

По този алгоритъм Пример 1 се свежда до следната формула: Продажната цена = Доставната цена * 1.25
Пример 2 се свежда до Продажната цена = Продажната цена * 0.85
Възможностите за изчисления са много мощни, практически са обхванати всички случаи от реалния бизнес.

Надценка при доставка

Частен случай на надценката е при въвеждане на нова доставка. Често в този случай се налага промяна на продажните цени в момента на въвеждане на доставка. При това стоките може да са от различни групи, с различни параметри и стандартната преоценка да не е ефективна.
За решаването на този казус, Microinvest Склад Pro има отделна технология за преоценка. Необходимо е да са изпълнени следните предпоставки:

 1. Да е отворен и попълнен прозорец Доставка;
 2. Стоките да имат въведена доставна цена;
 3. Операцията все още да не е записана.

В този момент се активира меню Редакция/Администриране/Преоценка. Когато модул Преоценка се активира при отворена операция, този модул може да работи върху данните от операцията.
Ако сега се изпълни Продажната цена = Доставната цена * 1.33, то програмата автоматично ще коригира продажните цени в таблицата с въведените стоки. При запис на тази доставка, продажните цени ще бъдат променени в базата от данни (в зависимост от ценовата група на партньора). Изпълнената последователност точно задава надценка на всички стоки, които участват в доставката. Допустима е и ръчна промяна на цените преди запис на операцията.

Други възможности

Съществуват и други възможности за задаване на надценка:

 1. Ръчна смяна на цените чрез меню Редакция/Администриране/Смяна на цени;
 2. Промяна по схема чрез бутон „Схема” от меню Редакция/Администриране/Смяна на цени;
 3. Промяна на цените в следствие на изпълнена операция Ревизия;
 4. Въвеждане на определен процент отстъпка на партньорите, което ефективно променя цените;
 5. Въвеждане на динамични ценови правила, които също коригират цените в момента на извършване на операцията.

Особености

При промяна на цените трябва да се обърне внимание на следните важни особености:

 • При промяна на цени с модул Преоценка е възможно да се обработят огромно количество от стоки. Промяната на цените се извършва много бързо и няма възможност за възстановяване на предишното състояние на цените, този процес е необратим;
 • При доставка, цената се записва в ценовата група на партньора. Ако партньорът не работи по цени на дребно, програмата ще промени тази ценова група, към която е свързан избрания в момента партньор;
 • Модул Преоценка позволява промяна на доставните цени. Съществува възможност за въвеждане на формула от типа Доставна цена = Доставна цена * Коефициент. Използването на уравнение от този вид трябва да се извършва след консултация със счетоводител, защото това може да наруши отчетната стойност на стоките.

Полезни връзки

Лични инструменти