Въвеждане на начални количества

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

При първоначално въвеждане на продукта в експлоатация се извършва въвеждането на начални количества на стоките. Този процес обхваща всички наличности, които са били в обектите преди въвеждането на автоматизираната отчетност. В Microinvest Склад Pro въвеждането може да стане с помощта на операциите „Доставка” или „Ревизия”.

Съдържание

Начални количества с Ревизия

Препоръчителният начин за въвеждане на количествата на стоките е чрез една или няколко последователни операции Ревизия. При въвеждането е важно да се постави правилна доставна и продажна цена, всяка стока да присъства по веднъж в операцията и това да обхване всички налични артикули. Предимството на този начин е наличието на отделна справка за Ревизия, която отделя операциите от другите оперативни дейности. Като недостатък може да се отбележи липсата на възможност за въвеждане на задължения по партньорите, операцията е вътрешна и не участва партньор.

Начални количества с Доставка

Алтернативен начин за въвеждане на началните количества е чрез една или няколко операции Доставка. При тази доставка се въвеждат количествата, приходни и продажни цени на стоките. Операцията позволява да се избира доставчик и евентуалното въвеждане на задължения, срокове за плащане и дни на падеж.

Други особености

При посочените технологии, без значение дали с Доставка или Ревизия, се установяват цените на стоките. Особено важно е да се въведат правилните цени, защото това е отправна точка за следващите среднопретеглени цени. При въвеждане на операциите не трябва да се използва редакция на документа или в съществуващ документ да се добавят нови стоки. Това автоматично изключва алгоритмите за средна цена и така обърква приходните цени. Всеки документ трябва да се попълва последователно и след запис да не се коригира.

Улеснения

Microinvest Склад Pro има множество улеснения за въвеждане на операциите. Списъците с номенклатури и операции могат да бъдат предварително създадени в Excel и след това да бъдат импортирани в програмата. Това спестява много време, особено при еднотипни стоки. Също така, предложената технология позволява автоматично изчисляване на процент надценка на стоките, както и сумиране на подобните артикули.

Препоръки за работа

За успешно внедряване на продукта е важно да се използва следната технология за начално установяване на количествата:

  1. Прави се инвентаризация на всички стоки. По възможност се въвежда един Excel файл, това ще спести много време след това;
  2. Изчисляват се всички доставни и продажни цени на стоките;
  3. Стоките се разпределят по групи;
  4. За всяка група от стоки се въвежда по един документ;
  5. Реалната работа с програмата за доставки и продажби започва едва след пълното завършване на процеса на първоначална инвентаризация.

Полезни връзки

Лични инструменти