Възможности за печат на чекове

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Печатните документи, в частност издаваните чекове от продуктите, са лицето на компанията пред клиентите и данъчните служби. Затова в Microinvest Склад Pro и Microinvest Склад Pro Light има силно развита технология за управление на издаваните документи. Изучаването и прилагането на задължителните нормативни изисквания се контролира от органите на държавата и трябва да се управлява правилно.

Съдържание

Видове чекове

В световната практика съществуват два основни вида търговски документа пред клиента:

  • Фискален чек, отпечатан чрез устройство с фискална памет;
  • Чек със свободен вид, съобразен с добрите икономически практики.

Продуктите на Microinvest позволяват използването и на двата вида чекове, като от страна на потребителите остава възможността за избор на вида документ. Също така е важно да се отбележи необходимостта от осигуряване на правилно апаратно обезпечение за издаване на съответния документ. Пример за това е наличието на фискален принтер, който осигурява фискални чекове и съдържа съответните сертифицирани компоненти за съхранение на финансовите транзакции.

Видове принтери

Според вида и своето предназначение принтерите се делят на:

  • Фискални принтери. Този род устройства са сертифицирани в съответната държава и могат да издават валидни фискални чекове. Имат вградена памет и съхраняват в себе си издадените документи. Обикновено те могат да печатат и нефискални чекове с произволно съдържание, например междинни поръчки за бар или кухня;
  • Стандартни принтери. При стандартните принтери няма установени модули за памет и те печатат произволен по вид и съдържание документ. Като цяло те са по-универсални и могат да се управляват чрез скриптова система.

В голяма част от случаите в една и съща система съществува фискален и кухненски принтер едновременно. Това позволява да се отделят поръчките и фискалните документи, да се прави разпределение на вътрешните документи и дори да се печатат справки върху принтера. Стандартните принтери често се обозначават като POS принтери или Кухненски принтери. Във всички случаи става дума за един и същи тип устройства, без вградена фискална памет.

Разпределение на чековете по принтери

Разпределението на документите по съответните принтери е подчинено на определени правила:

  • Фискалният принтер може да отпечата фискален чек и служебен чек. И двата вида документи се подчиняват на нормативните изисквания и имат предварително зададен дизайн. Фискалният чек отразява финансова операция, докато служебният чек е просто документ със свободно съдържание, но подчинен на ограничителна норма по отношение на своя дизайн.
  • Стандартният принтер е в състояние да пресъздаде произволен документ. Той има възможност за индивидуален дизайн на печатната форма и поставяне на реквизити по желание на клиентите.

Скриптова система

Microinvest Склад Pro Light предлага специална скриптова система за създаване и описание на печатната форма на документите. В зависимост от възможностите на принтера, чрез система от кодови думи, наречени скрипт, в документите може да се аранжира различна по форма и съдържание информация. Цялата тази технология позволява създаването на индивидуални документи според желанието на конкретен клиент.

Клавишни комбинации

В продуктите на Microinvest са предвидени специални клавишни комбинации за изпращане на определен документ към определен принтер, както и печат на фискален или служебен чек на един и същ принтер. Настройката на такава функционалност се изпълнява от специалист и изисква много висока квалификация на консултанта.
Клавишните комбинации се задават, за да може да се обработят индивидуални случаи, като в повечето ситуации действието на продукта не зависи от вида на чека. Така например, една продажба може да завърши с всеки един от следните документи:

  • Фискален чек на фискален принтер;
  • Служебен чек на фискален принтер;
  • Произволен чек на POS принтер.

За изписването на стоките видът на документа не е от значение, това е само печатното представяне на крайния резултат.

Важни забележки

Издаването на определен вид чек трябва да е съобразено с локалното законодателство и данъчните принципи. Въпреки огромните си възможности за управление на документите, отговорността за спазване на нормативните изисквания е изцяло на потребителя и по никакъв начин не се контролира от функциите на програмния продукт. Добра идея е настройката на продукта да изпълнява всички данъчни условия и това да е защитено чрез правилно подбрани и установени права за достъп на операторите.

Полезни връзки

Лични инструменти