Възстановяване на архив

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Архи Pro - основният софтуер в Microinvest за сигурно и стабилно запазване на Вашите данни. Възстановяването на данни от архив позволява да се възстанови базата точно във вида, в който е била архивирана. За целта има поредица от стъпки, които трябва да се направят много прецизно. Чрез възстановяване се връща предварително създадено резервно копие на данните към определена дата, което позволява да защити данните при определен проблем, както и да възстанови системата или данните към предишен момент от време.

Съдържание

Възстановяване

Процесът на възстановяване на данните представлява връщане на данните към момента, в който е направено резервното копие на базата. В това резервно копие се съдържа „снимка“ на данните към момента на архивиране, както и минимална допълнителна информация, която позволява идентификация на продукта, т.е. вида на базата от данни ( SQL сървър, дата, версия и други). В периода на възстановяване на данните се изтриват всички съществуващи операции в текущата база от данни и те се заменят с данните от „снимката“, създадена при процеса на архивиране. Това е важно да се знае, защото ако се възстановят данни от предишен период, всички операции след този период ще бъдат загубени.

Условия за правилно възстановяване

Има няколко прости, но важни условия за правилното възстановяване на данните. Всяко едно от условията определя дали процесът ще протече успешно и дали възстановяването ще е сполучливо.
Условията са:

  1. При възстановяване всички отдалечени работни места да са изключени за да е освободена връзката към базата от данни;
  2. Да са осигурени всички необходими ресурси като свободно дисково пространство, памет и достатъчно процесорна мощ за правилната обработка на базата.

Указаните условия се изискват за да може за съвсем кратко време да бъде обработена цялата налична информация, като се запази нейната цялост и стабилност. В процеса на възстановяване се наблюдава високо натоварване на файловата система и има върхово натоварване на работата на SQL сървъра.

Възстановяване на данните при Access

Тъй като базата данни Access представлява един монолитен файл, който е достъпен за всички работни места, то възстановяването на база под Access представлява копиране на резервно копие на този файл от архивния файл. За да бъде успешно копирането от архивния файл, този файл трябва да бъде свободен от заявки и отдалечените работни места трябва да са затворили програмата.. Преди файлът бъде копиран, той трябва да бъде декомпресиран от архива и да бъде подготвен за реална работа. С това процесът на възстановяване на база данни под Access е успешно завършен. Важно е да се отбележи, че при Microinvest Склад Pro няма значение от версията и вида на файла за MS Access, тъй като всички обработки са вътрешни и се изпълняват на ниво програмен продукт на Microinvest.

Възстановяване на данните при SQL сървър

При възстановяване на данните за SQL сървър се изпълняват 2 последователни процеса:

  1. Декомпресиране на архива. Този процес изисква сравнително малко процесорно време, но много дисково пространство;
  2. Възстановяване на архива в SQL сървъра. Този процес силно натоварва SQL сървъра и изисква много процесорна мощ.

Важно е да се отбележи, че процесът на възстановяване е критичен за правилното създаване на базата от данни. Цялото съдържание на базата се обработва наведнъж, като данните се връщат до състоянието, в което е бил създаден архивът.

Версии на SQL сървъра

При възстановяване на данните при SQL сървър е изключително важно да се използва 100% същата версия на SQL сървъра, която е архивирала данните. Затова в ръцете на системните администратори лежи отговорността за правилния избор и настройка на същата версия на SQL сървъра. Особено често възникват проблеми при определени ревизии на SQL сървъра, като следва да се отбележи, че MS SQL 2008R2 е по-висока версия от MS SQL 2008 и комбинирането на архиви от единия сървър към другия няма да е успешно.

Други

Възстановяването е процес, при който се възстановява резервното копие на базата от данни от предварително създаден архивен файл. Това се използва в следните практически ситуации:

  1. При преинсталация на операционната система, приложния програмен продукт, SQL сървъра или някой друг компонент. Чрез възстановяването се осигурява създаване на база данни с операции към определен момент;
  2. При тестване на неизвестна или неясна функция. Архивът играе ролята на буфер: клиентът може да направи архив, след това да експериментира функцията, ако всичко е успешно - продължава работа, ако функцията не е удачна - възстановява архив и се връща към състоянието преди създаването на архива. С това един клиент може многократно да изпълнява експерименти по функционалността на програмните продукти, без да се страхува за загуба или увреждане на своите данни;
  3. При спасяване на система от поражения, направени от компютърен вирус. Възстановяването на данните позволява клиентът да получи базата във вида, в който тя е била архивирана.

Възстановяването е много отговорен процес, защото при неправилно възстановяване се губят всички данни, които са били създадени след момента на създаване на архив на базата.

Полезни връзки

Лични инструменти