Възстановяване на пароли

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

При реална работа с продуктите се срещат ситуации, при които потребителите забравят своите пароли. В продуктите на Microinvest няма автоматична технология за възстановяване на пароли, но чрез няколко съвета може да се намалят вредите, настъпили от забравена парола.

Съдържание

Пароли и нива на достъп

Паролите имат различна възможност за редакция в зависимост от нивото на достъп. Когато в системата работи собственик или администратор, то той може да променя паролите на другите оператори. Ако в системата работи оператор, той не може да промени никаква друга парола.

Загубена парола на оператор

Най-лесно се възстановява загубена парола на оператор. За целта е необходимо собственик или администратор да влезе в системата и той да отвори картона на оператора в режим на редакция. В този момент самият оператор може да въведе нова парола и така да възстанови своята работа.

Загубена парола на управител

Технологията на работа е същата, както при загубена парола на оператор. Практически се изпълнява същата последователност.

Загубена парола на администратор

За да се възстанови парола на администратор, е необходимо в системата да влезе собственик. Този собственик отваря картона на администратора и позволява промяна на неговата парола.

Загубена парола на собственик

Парола на собственик може да се промени единствено от друг собственик. Ако такъв не съществува в системата, единственият начин е специалист на Microinvest да анулира паролата. За да стане това, е необходимо архив на базата от данни да бъде изпратен в централния офис на фирмата.

Съвети за правилно управление на паролите

Съветите за правилното управление на паролите са много лесни. Microinvest препоръчва спазването на следните правила:

  1. Паролите да са достатъчно дълги (минимум 6 знака), като основно да се използват цифри;
  2. Желателно е сервизните специалисти да поставят своя парола с достатъчна сложност;
  3. Паролите периодично да се сменят, за да се осигури достатъчно качествена защита;
  4. Винаги да има дефиниран собственик в системата с възможност за промяна на пароли.

Полезни връзки

Лични инструменти