Вярвате ли в духове?

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Съществува едно заблуждение в компютърната техника, което силно влияе върху представянето на един или друг програмен продукт. Тъй като това е чисто субективно мнение, то разглеждането на този парадокс може да елиминира много недоразумения при инсталиране, внедряване, поддръжка и използване на програмните продукти. С едно изречение проблемът може да се формулира с твърдението: „Нищо не е пипано по компютъра, но програмата спря да работи!
Заглавието „Вярвате ли в духове?“ напълно описва този проблем и го илюстрира по най-правдоподобен начин.

Съдържание

Основа на заблуждението

Заблуждението, че нищо не е променяно по компютърната конфигурация или софтуера, но има изменение в поведението на продукта, се базира на незнание или непознаване на цялостните процеси в компютърната техника. Понякога се променя нещо незначително, напълно несвързано с друго, но оказва влияние на цялостната система. Пример за такива действия е:

 • Инсталиран е антивирусен софтуер;
 • Стартира се процедура за обновяване или подмяна на антивирусната програма;
 • При обновяване на антивирусната програма се включва нова защитна стена;
 • Тази защитна стена блокира входящите портове на SQL сървъра;
 • Връзките на други компютри към централния SQL сървър прекъсват;
 • Всички отдалечени работни места извеждат съобщение „Няма връзка…“

Като реакция на тази последователност клиентите започват да твърдят: „Ние нищо не сме направили, но системата спря да работи“. Причината за това изказване е липсата на опит и анализ на взаимовръзката между събитията.

Инженерна основа

Компютърната техника е сложно инженерно творение. И както всичко друго в областта на точните науки, при компютърната техника има последователност от събития, които определят поведението на апаратурата и програмното осигуряване. Това е и основната закономерност на работа, която елиминира възможността на техниката да променя своите характеристики. Всяка промяна на функциите или поведението на продуктите има своето необоримо основание. За правилния анализ на последователността от действия и веригата от събития трябва да се произнесе компетентен специалист.

Кои са подвластни на такова явление

Съществуват два точно определени класа от потребители и специалисти, които са подвластни на това явление:

 • Потребители, които не са компютърни специалисти, но имат достатъчно опит за да променят настройки. Те обикновено не знаят взаимните връзки между продуктите;
 • Компютърни специалисти с недостатъчно знания и умения. При този клас хора са забележими разминавания между желание и възможности. Те правят големи бели в ситуации, когато изпълняват действия без съответните знания и анализ на събитията.

Същите проблеми не съществуват при:

 • Начинаещи потребители. По правило те не „пипат“ и променят нищо сами. Винаги се консултират със специалист;
 • Напреднали специалисти. Те отлично знаят какво и кога се получава, познават взаимовръзките и последователността от събития. Обикновено те са единствените, които могат да коригират възникналите проблеми от цялата тази последователност.

Причисляването на потребители към едната от двете категории се базира на съотношението между знания, умения, желание и способности. Затова е желателно сложните задачи да се изпълняват само от специалисти с необходимия ценз.

Неправилни действия при такава ситуация

Неправилни са действията:

 1. Упорито повтаряне: „Ние нищо не сме направили“;
 2. Прикриване на следите след просветление за извършената грешка. Например е изтрит файл с базата от данни, но след това е възстановен друг файл, който не е правилният;
 3. Опит да се обвини програмата или сервизния специалист за свои действия;
 4. Помощ от друг неспециалист.

Тези действия само влошават нещата и понякога напълно елиминират възможността за правилна корекция на възникналите проблеми.

Правилните действия при такава ситуация

Правилните действия са тези, които елиминират проблема и трайно решават трудностите:

 1. Пълен анализ на последните предприети действия. Възстановяване на възможните причини: „Актуализирахме софтуера, променихме принтера, въведохме нова мрежа, добавихме допълнителна парола.“
 2. Разбиване на проблема на дребни задачи и решаване на всяка една задача по отделно. Например проверка на връзките, на работата на отделни компоненти и други;
 3. Прочит на log файловете и предприемане на препоръчителни действия. Например елиминиране на грешки или предупреждения, отбелязани във файла log.

Външни, независими проблеми

Като подчаст на засегнатите проблеми са чисто техническите проблеми – апаратна повреда, изчерпване на свободното пространство на твърдия диск, прегряване на компонент, замърсяване на работните механизми и други. Всяка една от тези ситуации може да предизвика необяснимо за неспециалист поведение на продуктите. Но както в основната част, всички тези проблеми имат своята причина и не могат да се класифицират като случайни. Борбата с такъв род проблеми е чрез профилактика на системата.

Предотвратяване на неизвестното

Най-добрите техники за предотвратяване на „неизвестното“ са:

 1. Задаване на много ограничителни права на достъп на операторите;
 2. Въвеждане на строги пароли и индивидуални роли;
 3. Забрана на всички опасни действия от страна на потребителите;
 4. Обучение на операторите в основните компютърни принципи;
 5. Въвеждане на консултации преди всяко действие, което не е познато на операторите.

При спазване на тези правила се минимизира вероятността за неочаквано поведение на програмата.

Заключения

При компютърната техника не възникват свръхестествени явления. Всички проблеми имат своята причина и тя е ключът от тяхното решаване. Затова ако не вярвате в духове трябва да направите пълен анализ на действителното състояние и да решите възникналите трудности на базата на опит, знания и умения. Ако те са недостатъчни – свържете се с подходящ специалист.

Полезни връзки

Лични инструменти