Глобално производство

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest Склад Pro поддържа функция за Глобално производство. Тази функция има за цел да произведе всички рецепти в склада, които са с отрицателни количества, без да се извършват индивидуални операции Производство. Това позволява да се изключи автоматичното производство и да се продава от стоките, които имат рецепти, без да имате достатъчно произведено количество в наличност.

Съдържание

Настройка

Глобалното производство може да се използва само при зададени специални настройки:

  • Метод на работа: Средно-претеглена доставна цена или Последна доставна цена;
  • Работа с отрицателни количества: Активно;
  • Автоматично производство: Неактивно.

Последователност на работа

Функцията Глобално производство работи по следния начин:

  • Програмата проверява дали в базата има стоки с въведени рецепти, които да са с отрицателни количества;
  • Активира се производство на толкова бройки от всички рецепти, колкото са необходими, за да стане количеството им равно на „нула” за всички създадени обекти;
  • Автоматично се генерират операции в базата и те могат да бъдат проследени от Справки/Производство/Производство;
  • В случай, че в произведените рецепти има вложени рецепти (от които не достига количество за производството на основната рецепта), то и те ще бъдат произведени.

Други параметри на операцията

При активиране на функцията, след съобщението за потвърждение на глобалното производство се показва прозорец Календар, от който се избира за коя дата да бъде записано производството. По този начин, доставните цени за всички продадени рецепти, направени след тази дата, се преизчисляват. Възможно е производството да се изпълни с днешна или със задна дата.

Особености

Функцията Глобално производство се отнася само за стандартното производство, тя не влияе по никакъв начин на сложното производство. Изпълняват се само стандартните рецепти.

Полезни връзки

Лични инструменти