График на работа

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest препоръчва инсталирането, актуализацията и настройките в програмните продукти да се изпълняват по предварителен график. По този начин могат да се предвидят и да се елиминират много от възникващите проблеми, което прави работата по-ефективна и по-прецизна. Едновременно с това се елиминират затрудненията с клиентите, които се дължат на липсваща комуникация или непознаване на определен проблем.

Съдържание

График

В повечето случаи инсталация или актуализация на продукт може да се планира във времето. Чрез създаване на подходящ график може да се ускори работата и да се избегнат евентуални неудобства за клиента.

Основни проблеми

Основните проблеми, които се получават при инсталиране на продукт на Microinvest са:

  • Невъзможност за получаване на регистрационен код;
  • Проблем при конвертиране на база;
  • Непълен набор от инструменти и програми за инсталиране.

За да не се получават изброените проблеми, Microinvest съветва актуализацията да се изпълнява по график. В този график могат да се определят:

  • Дни, които са подходящи за актуализация на системата;
  • Дни от седмицата, които трябва да избягваме;
  • Часови пояси за работа на инженерите от поддръжката.

Дни, които са подходящи

Практиката показва, че дните от понеделник до четвъртък са много удобни за извършване на всички процедури за инсталация и актуализация на продуктите. През тези дни има връзка със специалистите, които са създали системата и може да се разчита на компетентно мнение за решаване на определен проблем.
Препоръчително е всички промени да се извършват в началото на деня, в диапазона 10:00 – 12:00 часа. По този начин, дори да възникне проблем, има достатъчно време, за да може да се реагира своевременно и да се възстанови нормалният режим на работа.

Дни от седмицата, които трябва да избягваме

Microinvest не препоръчва извършването на актуализация в петък, събота или неделя. Често се получава ситуация, при която програмният продукт изисква код за актуализация или друга процедура, но в почивен ден няма дежурен специалист с достъп до системата за регистрация. Ако се получи такава ситуация, работата в обекта спира до осигуряване на необходимия номер. Това нарушава нормалната работа на клиентите и предизвиква тяхното недоволство.
Това е особено осезаемо при обекти с 24 часов режим на работа, когато една промяна вечер може да провали приключването на смяната и е трудно да се осигури поддръжка в нощните часове на денонощието.

Други особености

Сигурната и качествена връзка със специалисти по поддръжката на продуктите на Microinvest е гаранция за успех и качествено обслужване на клиентите. Въпреки че много от процесите не изискват постоянното наблюдение от страна на инженер, то често се получават ситуации, когато компетентната помощ е от изключително значение. Затова Microinvest препоръчва актуализации, инсталиране на нови версии, преместване на бази от данни и други сервизни операции да се извършва през работно време, когато със сигурност има дежурен специалист.

Полезни връзки

Лични инструменти