Грешка при отваряне на филтър за справка

от Wiki

Версия от 11:13, 31 октомври 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Има ситуации, при които прозорците запомнят неверни данни и след това генерират грешка при отварянето им. Грешката възниква при ръчно въведени невалидни данни във филтъра на някоя справка. Например е възможно да се въведе по-нова начална и по-стара крайна дата за справка или име с невалидни данни. В резултат може да се получат неработещи филтри или програмата да изведе съобщение за грешка при отваряне на справка.

Съдържание

Отстраняване на проблема чрез програмата

Най-лесният начин за решаване на този проблем е нулиране на състоянието на прозорците, което се извършва чрез меню Други/Нулиране на състоянието на прозорците. Тази функция изтрива индивидуалните настройки на прозорците и ги връща към стандартния им вид, без въведени данни в тях.

Отстраняване на проблема чрез външна намеса

Съществува вероятност въобще да не може да се стартира продуктът. Тогава тази грешка се решава чрез изтриване на настройките и сериализацията на системата. Грешката може да се отстрани по следния начин:

  1. Отваря се папка C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microinvest\Warehouse Pro\Serialization
  2. Изтрива се последната създадена по дата папка. Ако грешката се появява отново, се изтрива цялото съдържание на папка Serialization.

Изтриването на файловете от папката Serialization няма да доведе до загуба на данни, нито ще наруши работоспособността на програмата. В тези файлове се помнят последните зададени параметри на справките в Microinvest Склад Pro като дати, полета, за кои обекти се отнася справката и др.

Кога се получава

Съществуват няколко известни случая, когато се появява такава грешка:

  1. Избран и запомнен елемент от номенклатура, след това е сменена базата от данни и в новата номенклатура отсъства този елемент;
  2. Запомнено е състояние на прозорец и е сменена системна настройка. В този случай е възможно да е запомнена дата 31 декември и след това да са сменени позициите на ден и месец. Програмата търси ден 12 от месец 31 и веднага съобщава за грешка в прозореца.
  3. При въведени и запомнени неправилни данни, например невалиден символ, който пречи на работата на SQL сървъра;
  4. Друга ситуация, когато съхранените данни спират да са актуални в програмата.

Полезни връзки

Лични инструменти