ДДС групи на стоките

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest Склад Pro предлага технология за пълно управление на начисляването на ДДС групите по стоки. Чрез предварителна настройка на номенклатурите и определяне на процентите на ДДС за всяка група е възможно да се получи индивидуално разпределение и присвояване на всяка стока към отделна ДДС група, което от своя страна дава различни справки, изпраща данните към отделни департаменти на фискалното устройство и създава гъвкави документи с различни данъчни основи.

Съдържание

Основни положения

ДДС групите представляват отделни раздели за стоките, като всяка ДДС група може да има различен процент данък. Най-често това са:

 1. Стоки, освободени от ДДС, например лекарства;
 2. Стоки с намалено ДДС, например печатни изделия или учебници;
 3. Стоки с намалено ДДС, част от основните храни;
 4. Стоки с пълно ДДС, промишлени стоки, стоки за бита и всичко останало.

Описаните ДДС групи са примерни, различават се в отделните държави и са строго индивидуални според месното законодателство. Пълно описание на ДДС групите съществува в конкретната нормативна уредба на финансовото законодателство.

ДДС групи и параметрите на стоките

Стандартно е прието ДДС групите да имат имена, номер (или буква) и съответен процент за данък. Продуктите на Microinvest следват локалното законодателство на държавата и при създаване на нова база автоматично попълват актуалните ДДС групи. За удобство на потребителите тази информация може да бъде променяна чрез номенклатурата ДДС групи, която се намира в меню Редакция.
Всяка ДДС група има следните параметри:

 1. Номер или буква на групата;
 2. Име на групата;
 3. Стойност на данъка за стоките от тази група.

Обикновено параметрите са предопределени за всяка отделна държава и са популярни в бизнес обществото.

ДДС групи и Касовите апарати

ДДС групите са особено важни при касовите апарати и фискални принтери. При печат на фискален чек се проверява съответната ДДС група на стоката и тази стока се изпраща именно към своята ДДС група. Затова е много важно всяка ДДС група са има правилно попълнен буквен или цифров индекс, той да съответства на настройките на касовия апарат и да отразява съответния ДДС процент. Общото правило е следното:

 1. Първата ДДС група се означава с цифра 1 или буква А. Тя обикновено е основната ДДС група;
 2. Втората ДДС група се означава с цифра 2 или буква Б. Тя обикновено е група с намален ДДС процент;
 3. Третата ДДС група се означава с цифра 3 или буква В. Тя обикновено е група с индивидуален ДДС процент;
 4. Следващите групи имат същия принцип на работа, увеличаващ се пореден номер или поредна буква в азбуката;
 5. Последната ДДС група обикновено е за стоките с нулево ДДС. При нея е зададен процент на данъка 0 и върху стоките в тази група не се начислява ДДС. Понякога тази група се нарича „стоки, освободени от ДДС“ и може да има специална абревиатура. Важното е тя да съответства на ДДС групата, програмирана във фискалното устройство.

Поредицата на групите с цифри е 1, 2, 3, 4, 5 и така нататък, при използване на буквена подредба на кирилица, групите са А, Б, В, Г, Д и така нататък, при латиница са A, B, C, D, E и така нататък.
За касовият апарат съответствието е позиционно, без значение дали групата е 1 или А, към касовия апарат се предава първа ДДС група, ако номера е 4 или Д или D, към касовия апарат се предава четвърта ДДС група.

Приложение на ДДС групите

Приложението на ДДС групите има чисто счетоводна цел. Това деление разпределя различните ДДС проценти в департаменти на касовия апарат, като отчетите се разделят по обособени счетоводни звена, всяко с различен ДДС процент. Сумата на продадените стоки може да се обобщи в регистри на данъчната основа за всяка една от отделните ДДС групи.

Номенклатура на стоките

Присвояването на ДДС група към стока или на стока към ДДС група се извършва в прозореца за редакция на стоките. В допълнителните параметри има възможност за избор на ДДС група на стоката, като това е желателно да се направи преди първата операция с тази стока. При последваща промяна на ДДС групата на стоките не се променят вече извършени операции, ДДС групата ще се отрази само на новите операции в базата от данни.
Обикновено почти всички стоки са от основната ДДС група. Затова Microinvest Склад Pro присвоява първата (и съответно основна) ДДС група към всяка нова стока. Това е най-логичното поведение на продукта защото повечето от стоките са именно там. Само стоки с различен режим на облагане с ДДС ще бъдат променяни, а това обикновено са малко стоки от различни групи.

Други

За правилната работа на софтуера според изискваният на данъчната администрация, настройката на ДДС групите трябва да съответства на общоприетите правила в страната. Затова е много важно това да бъде съгласувано със счетоводител, да бъдат проверени всички документи и данъчни изисквания и да се прегледат печатните документи (стокови разписки, фактури и чекове от фискален апарат). Едва след това може да се определи, че всички изисквания на законодателството са изпълнени и софтуерът отговаря на изискванията.

Полезни връзки

Лични инструменти