Данни за собствената фирма

от Wiki

Версия от 11:13, 31 октомври 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Данните за собствената фирма се печатат върху всички документи. Програмните продукти на Microinvest позволяват въвеждането на пълни данни за обектите на фирмата и нейните подразделения. Това са данните на обектите, които принадналежат на съответната фирма.

Технологията за въвеждане на данни е същата, както при въвеждане на партньор, но тук се поставят данни за нашата фирма. Въвеждането на данни на собственика и обслужваната фирма в Microinvest Склад Pro се осъществява чрез меню Редакция/Администриране/Обекти за регистрация. След отварянето на прозореца „Обекти за регистрация“ можете да създадете нов обект за регистрация от бутона „Нов“, попълвате данните на фирмата (Фирма, МОЛ, град, адрес и други), в таб „Допълнителни данни” е възможно да въведете и данни като електронна поща и банкова сметка. След натискането на бутона „Запис“ обектът за регистрация е създаден.

Програмният продукт позволява да редактирате вече създаден обект за регистрация. Избирате обекта за регистрация, който желаете да редактирате, и натискате бутона „Редакция“. Нанасяте желаните от вас промени и натискате бутона „Запис“.

Преимущества

Microinvest Склад Pro позволява работа с много обекти за регистрация. Също така позволява и на отделните потребители да работят с различни обекти за регистрация, като всеки потребител може да работи от името на различно юридическо лице.

Работа с повече от един обект за регистрация

Microinvest Склад Pro позволява работа с повече от един обект за регистрация. Това означава, че имате възможност да въведете повече от една регистрирана фирма. Това ще Ви е необходимо, ако имате няколко обекта работещи в една и съща база, но с различни фирми. Изискванията за това са следните :

  • Необходимо е активиране на настройката „Номерация на документите по обекти“ – на различните обекти се задава номерацията за фирмата, на която принаднадлежи обектът;
  • Необходимо е потребителите да са заключени към обектите и към обект за регистрация за обектите, в който работят – за да не може да продава от обект различен от неговия, така се намалява шансът за неправилно опериране с програмата.

За улесняване на работата с няколко обекта по регистрация Ви препоръчваме всички стоки, потребители, партньори и обекти да са разделени на основни групи с имената на фирмите. Това се прави с цел по-бързо намиране на определена стока, партньор, обект или потребител.

Полезни връзки

Лични инструменти