Две организации в една база

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Съществуват няколко метода за работа на две или повече организации в една база от данни. В зависимост от целта са приложими няколко различни способа на работа. Правилният избор на технологията е много важен, защото той определя поведението на програмата и получените резултати.

Съдържание

Принципи на разделение

При съществуването на две организации в една и съща база от данни могат да се дефинират два основни начина за разделение на информацията:

  1. Разделяне по групи от стоки. Използва се в случаите, когато двете организации продават различни стоки;
  2. Разделяне по обекти. Използва се в случаите, когато се продават едни и същи стоки, но едната организация продава на едро, а другата на дребно.

Изборът на метод на работа зависи от необходимите справки и какъв резултат трябва да се постигне.

Разделяне по групи от стоки

Разделяне по групи при работа с две организации се базира върху отделянето на стоките. В една от групите стоят стоките на първата организация, в другата група се поставят стоките на втората организация. В самите групи могат да съществуват неограничен брой подгрупи. Справките се извършват върху съответните групи, като така се постига разделението на операциите по едното или другото юридическо лице.

Разделяне по обекти

Разделяне по обекти позволява едни и същи стоки да се продават от различни организации. Основният принцип на работа се основава върху наличността на стоките в двата обекта. Програмният продукт позволява отделна наличност на стоките по обектите, съответно за първата и втора организация. Разделянето на справките се извършва на базата на различните обекти.

Работа с ЕТ и ООД едновременно

Препоръчителната технология за работа с ЕТ и ООД едновременно е разделянето по обекти. В този случай се използват следните принципи на работа:

  1. Доставеното количество от стоките се заприхождава в единия от обектите. Там се проследява реалната наличност на стоките;
  2. В другия обект не се заприхождава стока, работи се на „минус”;
  3. В края на деня се активира групирана справка за продажбите по обекти. Чрез трансформация от справка към операция трансфер, извършените продажби за деня се прехвърлят от единия обект в другия.

Чрез тази технология има пълна проследяемост на информацията, какви продажби са извършени в единия и в другия обект, както и количеството на стоките в двете организации.

Полезни връзки

Лични инструменти