Две търговски точки

от Wiki

Версия от 12:26, 1 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Съществува технология за организацията на две търговски точки в обща база, при пълно разделение на документите и операциите. Всеки един от обектите работи със собствен диапазон на номерата на документите и поддържа собствена складова наличност. Като пример за такава организация на дейността ще разгледаме централен склад с два магазина.

Съдържание

Основни положения

Препоръчително е работата да се извършва чрез SQL сървър, например MSDE, MySQL или MS SQL. При работа с база Access е вероятно да се получи високо натоварване на компютрите и съответно забавяне на записа на операциите. Също така, при работа с SQL сървър има нисък трафик на данни през мрежата, което позволява стабилна работа чрез Wi-Fi връзка.

Дефиниране на складовете

Препоръчително е да се дефинират следните обекти:

  • Централен склад. Там ще се извършват доставките на стоките и последващото разпределение на стоките към магазините. Самото разпределение се извършва чрез операция Трансфер;
  • Магазин 1;
  • Магазин 2.

При част от системите, централният склад и магазин 1 могат да са обединени в един обект, при което съответният магазин играе ролята и на централен склад на компанията.

Номерация по обекти

Включването на номерация по обекти позволява разделянето на документите по номера. Чрез тази настройка се постига индивидуален диапазон на номерата на всеки един обект, като те работят независимо един от друг. Препоръчителна номерация на обектите е:

  • Централен склад, начален номер на документите 1 000 000;
  • Магазин 1, начален номер на документите 2 000 000;
  • Магазин 2, начален номер на документите 3 000 000.

Посочените цифри са примерни, като разликата от 1 000 000 документа помежду им осигурява достатъчно широк набор от операции, преди да е необходимо да се създават нови диапазони на документите. Номерацията се включва еднократно и не се променя в процеса на работа. Магазините вземат най-високите номера на документите, за да имат възможност да издават нарастващи номера на документите.

Заключване на операторите по обекти

Microinvest Склад Pro позволява всеки оператор да се заключи към определен обект. По този начин той може да изпълнява операции, справки и редакции само в този обект. Препоръчително е всички оператори да са заключени към съответния обект, в който работят. Това защитава системата от случайни грешки. От своя страна мениджърите на обектите могат да работят във всички обекти и така да контролират и управляват цялата верига.

Други настройки

След като се зададат настройките в Microinvest Склад Pro е необходимо правилното задаване на правата за достъп. Настройката на Microinvest Склад Pro Light се извършва индивидуално, като всяка работно място се асоциира с един обект. Microinvest Склад Pro Light автоматично следва номерацията на обектите, която е зададена в бек офиса.

Полезни връзки

Лични инструменти