Десетични разделители

от Wiki

Версия от 12:59, 12 ноември 2012 на Виктор Павлов (Беседа | приноси)
Направо към: навигация, търсене

Продуктите на Microinvest работят в различни държави и поддържат различни регионални настройки. Стандартно разликите между регионалните настройки са десетичния разделител, формата на датата и разделението на цифрите по хиляди. Прецизната настройка на десетичния разделител е задължителна за коректна работа на продукта.

Съдържание

Десетичен разделител

Десетичният разделител представлява самостоятелен знак, който разделя цялата и десетичната част на числата. Този знак се обработва от програмата във всяка една клетка, при всяка една функция и при всеки запис в базата от данни. Затова настройката на десетичния разделител е решаваща за работата на цялата система. Трябва да се обърне голямо внимание на настройката за интерпретиране и коректна работа десетичните числа.

Как да диагностицираме проблем? Проблеми с десетичния разделител се диагностицират по елементарен начин:

  1. При десетичен разделител „точка“, в програмата се въвежда цена 12.34 и ако при натискане на Enter програмата го закръгли на 12, тогава десетичния разделител не е коректен, най-вероятно не е „точка“ и програмата не може да обработи десетичната част на числото;
  2. При десетичен разделител „запетая“, в програмата се въвежда цена 12,34 и ако при натискане на Enter програмата го закръгли на 12, тогава десетичния разделител не е коректен и програмата не може да обработи десетичната част на числото;
  3. Ако нито един от посочените случаи не е работоспособен, тогава десетичния разделител е напълно погрешен и трябва да се пренастрои;
  4. Когато всичко е настроено правилно, тогава в клетката ще се появи стойността 12.34 с правилна десетична част.

Проверката на десетичния разделител се извършва първоначално, при инсталиране и настройка на системата. След стартиране на реалната работа не се налага промяната на тези настройки.

Настройка на разделителя

Настройката на десетичния разделител е функция на операционната система и е достъпна през Контролния панел и Регионалните настройки. В 90% от случаите е достатъчно да се избере държавата и езика на работа. В други 10% е необходимо да се променят параметрите ръчно. Настройката е на ниво операционна система и влияе върху всички програми на този компютър.

Особености на настройката

При промяна на регионалните настройки е задължително да се рестартират продуктите на Microinvest. Едва след това новите настройки влизат в сила. Особено опасно е да се променят настройките докато работите и имате операции. Това може да обърка работата на продукта и за промени въведените данни.
Понякога е необходимо да се рестартира и самата операционна система. Това е задължително, ако на този компютър работи SQL сървър.
Не се препоръчва промяна на десетичния разделител при вече въведени данни, това може да затрудни работата и да обърка съдържанието на базата.
При работа в мрежа е допустимо различните компютри да работят с различни десетични разделители. В базата от данни информацията се записва в универсален вид, без значение от индивидуалните настройки.

Фиксиран десетичен разделител

При Microinvest Склад Pro се използва фиксиран десетичен разредител и това винаги е десетична точка. Изборът и приложението на десетичния разделител е следствие на дългогодишен опит и удобство при работа с цифрови клавиатури и управление на касови апарати. Важно е да се отбележи, че десетичната точка работи без значение от локализацията на Windows и без значение от регионалните настройки. Все пак това е индивидуална особеност само на Microinvest Склад Pro, не важи за другите продукти.

Препоръчителни настройки

Препоръчителната настройка на десетичния разделител е десетична точка. Това гарантира максимално добра съвместимост на системата и удобство на работа. Въпреки че не е задължително използването на десетична точка, препоръчителната настройка решава много от проблемите за съвместимост.

Изводи

Макар и дребен на вид, десетичния разделител е основен за работата на програмата. Още при първоначалното инсталиране трябва да се обърне внимание на тази настройка за да има солидна основа при следващото попълване на търговските операции.

Лични инструменти