Директно производство

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Директно производство е авангарден модул за производство, който не изисква предварително въвеждане на рецепти. Чрез директно производство могат да се произвеждат продукти, които не се повтарят и които имат индивидуално и променливо съотношение на суровините.

Съдържание

Отличия спрямо стандартното производство

Директното производство се отличава от стандартното производство по 2 основни характеристики:

  • Директното производство се извършва без предварително въведена рецепта;
  • Директното производство може да включва произволен брой суровини на входа и произволен брой продукти като резултат.

При директното производство има разпределение на себестойността на суровините към всички продукти.

Отличия спрямо сложното производство

Директното производство използва алгоритъм, подобен на сложното производство. Основната разлика е в това, че при директното производство могат да се въвеждат неограничен брой суровини и материали, които по никакъв начин не са обвързани с предварително въведени рецепти. След отваряне на операцията се попълва съотношението на суровините и получените продукти и при запис те незабавно се изписват и заприходяват.

Документи и справки

След изпълнение на сложното производство, съответните документи и справки са аналогични на справките за сложно производство. По самото си същество директното производство е сложно производство, но не е свързано по никакъв начин с предварително въведена рецепта и може да бъде изменяно в процеса на работа. Всички суровини, продукти, съотношение, количества и цени са динамични и се въвеждат в момента на попълване на данните за операцията. Изчисленията на себестойността също се извършват в реално време.

Област на приложение

Най-добрият пример за използване на директно производство са фабриките да производство на мебели и приготвянето на шведска маса. При тези два примера съотношението на материалите е индивидуално при всяка поръчка (или всеки ден за шведска маса) и използването на рецепти само би усложнило този процес.

Полезни връзки

Лични инструменти