Диспечер на печата

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest предлага мощна система за управление и печат на документите. Чрез гъвкав модул „Диспечер на печата”, всяка една операция може да разпечата отделен документ и да го прати към различен принтер. Възможностите са много големи и позволяват отлична индивидуална настройка за всяка една организация.

Съдържание

Основен принцип

При запис на операция, Microinvest Склад Pro активира модул „Диспечер на печата”. В този модул са прикрепени подходящите документи, които се активират в зависимост от въведената настройка. Всеки един документ може да се разпечата в различен брой копия и да се изпрати към различни принтери. Диспечерът на печата позволява добавянето на няколко различни документа към всяка една операция.

Приложение в реалния бизнес

В реалния бизнес, чрез диспечер на печата се реализират следните възможности:

  1. При приключване на операцията се генерира един или няколко документа;
  2. Всеки от документите може да се изпрати към различен принтер;
  3. Различните документи могат да се печатат в различен брой копия;
  4. Документите могат да се модифицират в зависимост от желанието на отделния клиент. В този случай се прилагат документи по поръчка;
  5. Всяка операция може да има собствен набор от различни документи, примерно при продажба може да се разпечата стокова разписка, партиден лист и гаранционна карта;
  6. В края на операцията се активира Excel документ;
  7. В края на операцията се активира външно приложение за печат и обработка на данните.

Визуални стилове на документите

Интересна възможност е добавянето на визуални стилове на документите. В програмата са предвидени документи в различни цветови гами (синя, червена, зелена, жълта, оптимизирана за матричен принтер и други). Чрез диспечер на печата може да се определи различен визуален стил за всяка операция и така да се постигне индивидуалност на издаваните документи от компанията.

Възможни проблеми

Често срещано явление е когато Microinvest Склад Pro спира да печатa документи. Причината за това е проста – в Диспечер на печата има зададен принтер, който вече не съществува в системата. Причина за такова явление е преинсталиране на определен принтер в операционната система или промяна на неговото име. Решението на проблема е:

  • Отваря се меню Редакция/Администриране/Диспечер на печата;
  • Натиска се бутон Класик. Този бутон пренасочва всички документи към текущия принтер по подразбиране в системата. С това проблемът е решен.

Полезни връзки

Лични инструменти