Диспечер на печата и добавяне на документи

от Wiki

Версия от 09:25, 1 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Microinvest Склад Pro притежава много мощна технология за управление на документите. Тази система позволява гъвкава настройка на печатните форми, разпределение на документите по видове операции и принтери, както и индивидуални настройки за вида и броя на отпечатаните документи.

Съдържание

Диспечер на печата

Всяка операция, която позволява печат на документ се обръща към специален модул – Диспечер на печата. Този модул отговаря за разпределението на документите по различните принтери, както и управлението на вида и броя документи. По този начин съществува централен модул за управление на документите.

Операции и документи

Всяка отделна операция притежава свой набор от документи, които се печатат при завършване на операцията. Възможно е една операция да разполага с повече от един документ, например при продажба да се печати стокова разписка, складова разписка, гаранционна карта, експедиционен лист, търговски документи и други. Централизираното управление на документите се изпълнява от Диспечера на печата. Той получава заявка от съответната операция, определя набора от документи, създава ги, след което ги изпраща към избраните принтери. По този начин се постига възможност за пълно управление на печатните форми.

Разширяване на документите

Microinvest Склад Pro позволява добавяне и модификация на документите. Това се осъществява чрез набор от външни файлове, които съдържат печатните форми на документите. Външните файлове имат 2 формата:

 • Crystal Reports формат. Документите се съхраняват в папка C:\Program Files\Microinvest\Warehouse Pro\Documents;
 • Excel формат. Документите се съхраняват в папка C:\Program Files\Microinvest\Warehouse Pro\Templates.

Чрез редакция на файловете в тази папка може да се промени вида на един или друг документ. Също така, добавянето на нови документи става в указаните папки, като Microinvest Склад Pro сам открива документите и ги предлага за печат на операцията.

Управление на документите

Диспечер на печата позволява да се задават различни режими за печат на документ при завършване на определена операция. Последователността за настройка е следната:

 1. Избира се операция, за която ще бъде модифициран печата;
 2. Към тази операция се добавят или се отстраняват съответните документи;
 3. За всеки един документ се избира принтер, на който да се отпечатва. Това може да бъде принтера по подразбиране, както и индивидуално посочен по име принтер;
 4. Избира се режима на печат – Преглед на документа преди печат или директен печат, без преглед на документа и данните в него.

Тези настройки позволяват да се съставят сложни схеми за генериране на документи.

Разпределения за документи

Като пример за ефективна работа на Диспечер на печата може да се разгледа голяма търговска фирма, където има разпределение на отговорностите в различни отдели. В този случай една операция Продажба може да генерира цял набор от различни документи, например:

 1. Стокова разписка за самата продажба, която се печати директно на принтера на търговеца, извършил продажбата;
 2. Стокова разписка с количества, но без цени и суми, която се печати върху принтер в склада, за да могат складовите служители да подготвят стоката за клиента, без да знаят нейната цена;
 3. Допълнителен Експедиционен лист, който да послужи на транспортна компания или шофьора на фирмата да транспортира стоката;
 4. Гаранционна карта, която се печати заедно със Стоковата разписка;
 5. Документ за плащане. Този документ следва да се отпечати в касата на фирмата, където се обработват плащанията;
 6. Индивидуален документ за отстъпка при следваща покупка от същата организация.

Цялата тази организация позволява с една операция да се изпълнят редица индивидуални документа, като програмата сама определя количеството, направлението и вида на документа. Настройката на Диспечер на печата е еднократна и се изпълнява при всяка следваща операция.

Документи с лого на фирмата

Същият механизъм се използва когато се правят индивидуални документи с лого на фирмата. Специалист разработва документи в .rpt или .xls формат. Тези документи са индивидуални, те се копират в указаните папки, избират се чрез Диспечер на печата и осигуряват индивидуална визия за компанията.

Вариант Класик

Понякога се случва неправилна настройка на Диспечер на печата, при което операциите не печатат никакви документи. В този случай има неправилен избор на принтер (документите се пращат към несъществуващ принтер) или неправилен документ (документът не получава правилната информация от операцията и затова не може да бъде отпечатан).
Решението и в двата случая е натискане на бутон „Класик“. Това осигурява стандартната настройка на документите, която е внимателно подбрана, работи на текущия в операционната система принтер и елиминира възникналите проблеми.

Полезни връзки

Лични инструменти