Добавяне на нов фискален принтер

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest използва авангардна технология за управление на фискалните устройства, съсредоточена в една библиотека. В един единствен DLL файл се съдържат драйверите на всички фискални устройства. Тази монолитна структура позволява простота на работа, гъвкавост и пълна универсалност, дори и при смесено използване на устройства от различни производители в една система.

Съдържание

Добавяне на нов принтер

Съществуват ситуации, при които е наличен фискален принтер, който не е описан в програмите на Microinvest. В този случай може да се експериментира следното:

 • Проверява се точният модел на фискалното устройство;
 • Намира се неговият производител и модела на други устройства от същия производител;
 • Извършва се настройка на аналогичен модел от същия производител;
 • Изпълняват се основните тестове, за да се провери дали устройството работи.

Чрез посочената схема е възможен успех при работа с устройство извън списъка на поддържаните в системата модели, например Datecs FP2000 спокойно работи чрез настройката на Datecs FP1000. Ако това не даде резултат, тогава е необходимо да се пристъпи към разширяване на библиотеката и създаване на индивидуален драйвер за новото устройство.

Създаване и добавяне на драйвер

Драйверите представляват сложни програмни модули за управление на определени периферни устройства. Само високо квалифицирани програмисти могат да изграждат такива драйвери и да ги добавят към търговските системи. Затова е описана процедурата за добавяне на ново устройство към продуктите на Microinvest.

Процедура за добавяне на нов фискален принтер

Добавянето на нов фискален принтер изисква голямо количество разнообразна работа:

 1. Събиране на информация за устройството;
 2. Осигуряване на програмния протокол за комуникация между компютъра и фискалното устройство;
 3. Програмиране на протокола според параметрите на производителя от страна на програмистите в Microinvest;
 4. Тестване на връзката с устройството посредством реално устройство и примерни задачи;
 5. Изграждане на нова библиотека и подмяната й в съществуваща версия на програмата. Или директно създаване на нова версия на програмата.

Настоящата процедура може да отнеме от 1 ден до няколко седмици в зависимост от сложността на протокола и системата.

Необходима информация

Фискалните принтери работят по сложен протокол за комуникация, това представлява техния „език“ за обмяна на данни. Затова създаването на индивидуален драйвер изисква подробно описание на протокола и технологията на работа. Осигуряването на прецизен протокол е основополагащо за всички следващи етапи на развитие на бъдещ драйвер за новата система. Обикновено протоколът се осигурява от производителя на устройството по запитване на регионален партньор в съответната държава.

Тестване на новото устройство

След като протоколът за обмен на данни е изграден, следва процедура за тестване на устройството. В този случай се изпълняват реални операции с устройството и се проверява как то работи и как обменя данни с приложната програма. В повечето от случаите тестването може да се изпълни дистанционно, чрез Internet.
В редки случаи е задължително присъствието на самото устройство при програмистите. В този случай на програмистите трябва да се осигури експериментален екземпляр от фискалния принтер за тестове и анализ.

Обновяване на DLL библиотеката с драйвери на устройствата

След като новият драйвер е готов, е необходима процедура за обновяване на DLL библиотеката с драйверите за фискалните устройства. Изпълнява се следната последователност:

 1. Новата библиотека DeviceManager.dll се копира в папката на Microinvest Склад Pro Light;
 2. Отваря се DOS прозорец с административни права;
 3. В папката на Microinvest Склад Pro Light се изпълнява командата regsvr32 DeviceManager.dll

Подмяната на библиотека трябва да се прави от опитен специалист, в противен случай системата ще бъде неработоспособна.

Други особености

Изграждането и използването на драйвер за фискално устройство е сложна и отговорна задача. За правилното изпълнение на поставената цел взимат участие всички партньори, производителите на апаратурата, програмистите и потребителите. За ефективното изпълнение на всички необходими действия трябва да се осигури качествена документация и „гореща“ връзка за консултации между звената.

Полезни връзки

Лични инструменти