Документация на продуктите

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest полага специални усилия за създаване и поддържане на качествена документация на продуктите си. Чрез богат набор от сервизна и клиентска документация, продуктите стават разбираеми и достъпни за клиенти, сервизни инженери, компютърни специалисти и любители. За всички е важно да се познава тази документация и тя да се използва максимално ефективно.

Съдържание

Видове документация

Документацията се разделя на следните видове според нейното предназначение:

  • Документация за потребители;
  • Презентации на възможности;
  • Сервизна документация за партньори.

В зависимост от носителя и формата, документацията се разделя на:

  • Хартиена документация във вид на книжки;
  • Електронна документация.

Документация за потребители

Документацията за потребители съществува в хартиен и електронен вид. Хартиеният вид на документацията представлява пълно и подробно „Ръководство на потребителя”, което описва в детайли работата на програмните продукти, дава примери за практическото използване на функциите и тяхната взаимовръзка. „Ръководството на потребителя” се продава отделно от програмния продукт и може да се поръча от клиентите.
Съществува и електронна документация. Тя е вградена в самия програмен продукт, активира се при натискане на F1 във всеки прозорец и описва неговите функции. Това е най-прогресивният метод за описване на функциите на програмния продукт, който позволява на клиентите моментално да получават цялата необходима информация за работата на програмния продукт.

Сервизна документация

Сервизната документация съществува единствено в електронен вид. Тя се дели на открита и партньорска документация. Откритата сервизна документация описва основните функции за работа на продуктите, възможностите за настройка и базовите опции. Чрез нея се решават по-голямата част от ежедневните задачи.
Партньорската документация съдържа в себе си набор от пароли за отключване на определени функции в продукта, достъп до базата от данни, описание на вътрешната структура и други. Партньорската документация решава въпросите за развитие на продуктите, построяване на сложни системи и интеграция на решенията. Тя е достъпна чрез сайта на Microinvest посредством индивидуални кодове за достъп до партньорския раздел.

Презентации и ръководства

Презентациите представляват ръководства за решаване на точно определени задачи. Чрез постъпкова презентация на настройките се описват въпросите за изграждане на репликации на сървъри, създаване на потребителски документи и други. В този случай освен самото описание на настройките и функциите се показват и индивидуалните прозорци и необходимите настройки. Презентациите са достъпни на сайта, в партньорските раздели.

Полезни връзки

Лични инструменти