Драйвери за касови апарати и фискални принтери

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

В продуктите на Microinvest е създаден гъвкав механизъм за управление на голямо разнообразие от фискални и други периферни устройства. Чрез универсална библиотека този механизъм е достъпен от фронт и от бек офиса и има централизирано управление. Името на файла на библиотеката е DeviceManager.dll

Съдържание

Структура и управление

За управление на периферните устройства се използва единна структура, която е във вид на отделна библиотека. Тази библиотека представлява специализиран DLL файл, който съдържа набор от различни протоколи и много функции, предназначени за всяко отделно устройство. Наличието на една единствена библиотека осигурява комфортна работа, централизирано управление (от всички продукти) на устройствата и универсалност при настройка.

Версии и съвместимост на DLL библиотеката

Указаният DLL файл има собствена вътрешна версия. Тази версия гарантира съвместимост при работа с текущите версии на Microinvest Склад Pro и Microinvest Склад Pro Light. Това е направено за елиминиране на проблеми, възникнали от различни версии на основната програма и библиотеката за управление на фискалните устройства.

Инсталиране на универсалния драйвер

Библиотеката е част от Microinvest Склад Pro Light и се инсталира автоматично при инсталация на този продукт. Затова специалистите не трябва да се грижат за никакви допълнителни инсталации или други процеси. Системата се настройва автоматично и библиотеката присъства като част от основния продукт.
При инсталация на Microinvest Склад Pro (бек офис), тази библиотека не е част от пакета и не се добавя автоматично. Затова е направен безплатния продукт Microinvest Device Manager, който управлява фискалните устройства и добавя DLL библиотеката в системата. В този случай, когато от Microinvest Склад Pro трябва да се управляват касови апарати или фискални принтери, към Microinvest Склад Pro е необходима допълнителна инсталация на Microinvest Device Manager.

Регистриране на библиотеката

В много редки случаи се налага подмяна на DLL файла. Тъй като той се използва и е част от много програми, този DLL файл се регистрира в системата. Обикновено това се извършва от инсталиращата програма, но в определени ситуации се налага сервизните специалисти ръчно да подменят този файл. Тогава се изпълнява следната процедура:

  1. Файлът се копира на компютъра, обикновено в папката на Microinvest Склад Pro Light;
  2. Старата версия на файла се замества с най-новата;
  3. В папката на Microinvest Склад Pro Light се отваря DOS прозорец (с права на администратор в системата) и се изпълнява следната команда: RegSvr32 DeviceManager.dll

С това процесът за регистрация на библиотеката е завършен.

Продукти, които използват този DLL

Един DLL обслужва няколко отделни продукта:

От клиентска гледна точка е задължително всички тези продукти да са с една и съща версия (при инсталацията да са свалени от сайта или друг носител едновременно). В противен случай може да се окаже, че те изискват различни версии на фискалната библиотека и част от тях да работят с наличния DLL, други да не работят.

Механизъм на работа

Механизмът на работа е мощен и гъвкав. Основната програма (например Microinvest Склад Pro) формира заявка за печат към касов апарат и я изпраща към библиотеката. Изпращането се извършва чрез общоприетите механизми в Windows за управление на ActiveX контроли и не може да се контролира от потребителите. Съответната функция за управление на касовия апарат извършва своята дейност и незабележимо връща управлението на основната програма. По този начин потребителите не чувстват, че комуникацията с устройството е извършена чрез външен DLL, те виждат самата програма, която изпълнява заявката за печат.

Настройка на периферните устройства

В Microinvest Склад Pro Light настройката на устройствата е част от програмата. Всички опции за избор на устройство и параметри за връзка са вградени в основния прозорец за настройка.
При другите продукти, в частност Microinvest Склад Pro, липсва прозорец за настройка на параметрите за връзка с устройствата. Затова се използва комбиниран механизъм. Заедно с DLL библиотеката съществува продуктът Microinvest Device Manager, който позволява детайлен избор и настройка на касовия апарат. След това тази настройка е в сила за всички други продукти. Чрез този механизъм потребителите изпълняват настройка на Microinvest Device Manager като отделна програма, докато основният продукт Microinvest Склад Pro използва вече направената и съхранена настройка за връзка с касовите апарати.

Полезни връзки

Лични инструменти