Еднократни карти за отстъпка

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Модерните технологии позволяват въвеждането на нова и примамливи средства за привличане и задържане на клиентите. Microinvest има авангардна система за печат на еднократни отстъпки при покупка от магазин или плащане на сметка в ресторант и заведение. При това не е необходимо допълнително оборудване, достатъчно е наличието на съвременен POS принтер и настройка на търговската система.

Съдържание

Основа на еднократната карта за отстъпка

Стандартно при плащане се издава съответен документ (фискален или обикновен чек) за извършената финансова операция. Microinvest Склад Pro Light позволява да бъде отпечатан още един, допълнителен документ, който да съдържа идентификационен номер. Този допълнителен документ фактически е индивидуална клиентска карта с баркод, която може да се представи при следваща покупка и да осигури определен процент отстъпка. По този начин се създава еднократна карта за отстъпка, която важи при следваща покупка. При следващата операция касиерът сканира картата, системата начислява съответна отстъпка и касиерът задържа картата (тя представлява хартиен мини-чек с баркод) при себе си.

Обекти и целева група от клиенти

Съществува цял набор от обекти, при които такива отстъпки са полезни и увеличават оборота. Ако има сезонно кафе, заведение за бързо хранене или хранителен магазин, които са разположени до голям пътнико-поток, то отпечатването на пластмасови карти за отстъпка е скъпо и нерентабилно. Освен това голяма част от клиентите няма да се върнат повече и раздаването на пластмасови карти е директна загуба. Като обратно явление можем да определим следните действия:

 1. Заедно с фискалния документ за покупка отпечатваме временна карта върху същата термо-хартия. Технологията е разширение на отпечатването на стандартен фискален чек и се настройва чрез скриптовете;
 2. Разходите за печат са нищожни, защото се използва същия принтер. Има единствено повишен разход на хартия, но той е пренебрежително малък;
 3. Тази добавка към фискалния чек съдържа баркод. От своя страна този баркод дава право на отстъпка при следващата покупка. Клиентът задържа при себе си отпечатаната добавка и тя му служи като еднократна карта за отстъпка при следваща покупка.

Предимството е очевидно, при наличие на такава карта и възможност за избор на няколко заведения, клиентите със сигурност ще предпочетат именно там, където има индивидуална отстъпка. Този ефект е особено виден около курортните селища, където привличането на клиенти е важно, предлагането е голямо и определена отстъпка дава сериозно предимство.

Основа на технологията

Технологията е базирана върху създаването на допълнителен документ върху съществуващ в системата принтер. Настройката е следната:

 1. Добавя се нов шаблон към системата или се разширява съществуваш шаблон. В зависимост от изискванията на собственика и условията на обекта се модифицира съдържанието на текста в шаблона;
 2. Добавя се нов принтер в настройката на системата. Това може да е специално предназначен принтер за целта или вече съществуващ принтер;
 3. Към този допълнителен принтер се прикрепва този шаблон. Това трябва да е секцията за настройка на фискално оборудване. Така документът ще да бъде отпечатан при създаване на фискалния документ. Това е именно процеса на реална продажба;
 4. В зависимост от желанието на собствениците на заведението двата документа (фискален и анкета) могат да бъдат разделени (активира се ножа на принтера) или обединени (без рязане на хартията те представляват едно цяло).

Работата на операторите не се променя по никакъв начин. При продажба се печати един фискален документ и незабавно се отпечатва още един документ с условията за получаване на отстъпка. Този документ съдържа баркод и клиентите го съхраняват до следващата покупка.

Допълнителни настройки

Създава се нов клиент, например „Еднократна карта с отстъпка“, поставя се желаната отстъпка, например 5% и на този клиент се поставя номер на карта, например 96900001. След това се добавя шаблон с индивидуални параметри на отстъпката, собствен изглед и съдържание. В този шаблон се поставя баркод, който съдържа именно номера на гореуказаната карта. Така всички притежатели на еднократна карта за отстъпка ще активират новосъздадения клиент, който от своя страна ще позволява съответния процент отстъпка.

Необходимо оборудване

Принтерът, който ще печати картата трябва да може да формира баркод по ESC/POS протокол. Повечето от съвременните принтери се справят без проблем с тази задача, но е важно това да се провери преди закупуване на съответното устройство. Могат да се определят и няколко полезни насоки за избор на устройствата:

 • По-широките принтери печатят по-красиви документи, което означава, че принтер с ширина 80 мм и за предпочитане пред принтер с ширина 57 мм;
 • Препоръчва се печат на картата на отделен POS принтер, фискален принтер със сигурност не може да изпълни това изискване. Всъщност има изключения, но те са единици;
 • Технологията работи само при директно управление на POS принтерите. Тя не може да се осъществи, ако има междинен драйвер;
 • В зависимост от изискванията може да се активира междинен нож и картата да се раздели на няколко раздела.

Избор на най-подходящ принтер и технология за печат се определят от специалистите. Те могат еднозначно да определят най-добрата технология и принцип на работа, както и подходящото оборудване.

Ресурси и шаблони

Създаването на карта за отстъпка е индивидуална задача за всеки един обект. Въпреки това, специалисти на Microinvest са създали набор от базови карти за отстъпка с цел опростяване на целия процес. Името на шаблона е „Карта с отстъпка POS“, като сваленият файл следва да се разпакетира и да се постави в папка Templates на Device Test Tool, която се намира в папката с настройки на продуктите. След това този шаблон се появява в списъка с възможности на Microinvest Склад Pro Light.

Допълнителни възможности

Същата технология може да се приложи при използване на Microinvest Склад Pro и печат на документ през Microinvest Device Manager. Управлението на скриптовете е 100% аналогично и няма практически никакви разлики при работа с продукта. По напълно аналогична технология се изгражда еднократната анкетна карта, която може да се печати при всяко плащане и оценява поведението на продавачите в магазина. Това, заедно с урна за събиране на анкетите е бърз способ за оценка на работата на персонала.

Полезни връзки

Лични инструменти