Език и държава

от Wiki

Версия от 11:17, 31 октомври 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

В Microinvest Склад Pro е вградена мощна система за локализация и многоезична поддръжка. Програмният продукт може да се настройва за различни законодателства, при работа с различни езици и данъчни правила. Настройката на системата се извършва по два отделни показателя:

  • Език
  • Държава

Тези настройки са глобални за системата, променят нейното функциониране и е важно работното място да се рестартира след промяна на един от тези показатели.

Съдържание

Настройка на език

Настройката на език определя езика на съобщенията, надписите, менюто и документите в програмата. Чрез тази настройка се сменя външния вид на програмата, но не се променя начинът на работа и функциите. Броят на езиците може да се променя динамично, като това не влияе на работата на продукта.

Настройка на държава

Настройката за държава определя начина на работа на програмата. При промяна на настройката за държава се изменя вида на издавания документ, технологията на работа и се прилагат специфични за определената държава правила. Също така се променят и полета в номенклатурите, за да се спазят нормативни изисквания на законодателството в съответната държава. При активиране на определена държава, програмата работи (притежава) всички необходими бланки и формуляри със задължителните за съответната страна реквизити.

Други възможности

Програмите дават възможност да се избере държавата, в която се намира оператора и език по негов избор, така че е възможна комбинацията страна «Русия», език «Английски». Като пример: Фирма разполага с офиси в три държави. Те работят с обща база от данни и настройка за държава е «Русия». Първото работно място е с настройка на езика «Руски», второто «Английски», а третото «Гръцки». Операторите работят на собствените си езици, но спазват законодателството в основната държава – Русия.

Интернационализация

Към настоящия момент програмата поддържа следните езици: руски, английски, английски (US), български, немски, испански, турски, румънски, гръцки, арменски, грузински, албански, сръбски.

Държавите, чието законодателство е включено са: България, Русия, Кения, Румъния, Малта, Гърция, Кипър, Казахстан, Молдова, Беларус, САЩ, Канада, Армения, Грузия, Испания, Мексико.

Полезни връзки

Лични инструменти