Екранна клавиатура

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest Склад Pro Light е предназначен да работи на POS системи със сензорен екран и притежава вградена екранна клавиатура. Тя решава задачите за въвеждане на данни чрез активния екран без физическо наличие на клавиатура, включена към търговската система. Виртуалната клавиатура реално замества физическото устройство „клавиатура“ и изпълнява част от неговите функции.

Съдържание

Функции и клавиатура

Съществуват множество операции, които са присвоени на определени „бързи“ клавиш. Съществуват специализирани модули, при които се въвежда текстова информация. Съществуват и други прозорци, където клавиатурата е водещ механизъм за въвеждане на данни. С цел оптимизация на работата динамично се включва екранна клавиатура, която позволява въвеждането на тези данни чрез TouchScreen.
Клавиатурата е виртуална върху екрана на терминала, притежава динамично разпъване и заема най-удобното място на потребителското работно пространство.

Специализация по функционалност

Екранната клавиатура има няколко разновидности:

  1. Комбинирана клавиатура в режим Търговски обект;
  2. Специализирана цифрова клавиатура при прозорец за плащане;
  3. Цифров блок в режим на очакване на парола за вход в системата;
  4. Изскачаща клавиатура при определени операции, когато е възможно да се въведе текст от операторите.

Промяната на вида на клавиатурата се извършва без участието на оператор и зависи от активния прозорец или избраната функция на Microinvest Склад Pro Light. Поведението е определено от програмистите, които са създали екранната клавиатура и тя не подлежи на промяна.

Превключване на езици

Виртуалната клавиатура променя активния си език чрез същата последователност от клавиши както и стандартната клавиатура в Windows. Към настоящия момент са изградени три езика на екранната клавиатура:

  • Английски;
  • Руски;
  • Български.

Клавиатурата като приложение

Виртуалната клавиатура представлява отделно и самостоятелно приложение, което е разположено в папката на Microinvest Склад Pro Light. Името на приложението е VirtualKeyboard.exe и то може да бъде използвано напълно автономно от другите продукти на Microinvest.

Други

Макар и необичайна в началото, екранната клавиатура бързо се усвоява от операторите и е незаменима помощ при работа и въвеждане на данни.

Полезни връзки

Лични инструменти