Експорт на данни

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

В продуктите на Microinvest са предвидени много и различни видове експорт на данни, до различни продукти и различни формати. Правилният избор и използване на подходящия формат за експорт може да осигури отлична връзка между продуктите на Microinvest и произволна външна система.
Част от видовете експорт на системата са подходящи за тесни специалисти. Други са достъпни и полезни за всеки оператор, като изборът на най-удачния вариант се определя от целта, която се преследва.

Съдържание

Видове експорт

Продуктите на Microinvest предлагат 2 вида експорт:

 • Структуриран експорт. Тези експортни формати са създадени с определена цел и решават индивидуални задачи за връзка с други продукти;
 • Неструктуриран експорт. Този експорт се задава от клиента и съответства на избрана справка или документ или друго действие. При него данните могат да се подреждат и определят от клиентите.

Структуриран експорт

При структурирания експорт данните спазват определен формат и последователност, като това отговаря на изискванията за връзка с определен друг продукт. При този вид експорт се предават блокове от данни, които могат да съдържат и различен клас информация. Пример за такъв експорт е предаването на операции към системите 1С или Бизнес Навигатор. В данните се предават номенклатури (партньори, стоки и обекти), операции и плащания. Всичко това се консолидира и предава в структуриран и предварително определен вид, според разписан технически протокол за обмен на данни. Структуриран експорт на данни може да се генерира чрез следните менюта:

 1. Microinvest Склад Pro, меню Редакция/Администриране/Експорт към счетоводство;
 2. Microinvest Склад Pro, меню Редакция/Администриране/Обмен на операции;
 3. Microinvest Utility Center и избор на подходящ сървър за обмен.

Предимството на структурирания експорт са взаимосвързаните данни, които позволяват пълен профил на операциите. Това е най-добрият начин за предаване на данни и интеграция с външен продукт.

Табличен експорт

Табличният експорт е самостоятелна технология на неструктуриран обмен, при която данните от справка се прехвърлят в популярен формат. Поддържаните в момента формати на данни са:

 1. Excel – XLS. Подходящ е за универсален експорт на данните;
 2. Текстов формат – TXT;
 3. Word – DOC;
 4. Хипертекст – HTML;
 5. Универсален XML формат.

Този експорт се извършва от екрана с отворена справка, чрез избор на формат и местоположение на файла. Данните, които се записват във файла съответстват на таблицата и могат да се моделират от потребителя при създаване на справката.

Експорт на документи

Документи могат да се експортират в следните формати:

 1. Acrobat Reader – PDF. Подходящ е за изпращане на документите чрез електронна поща;
 2. Crystal Reports – RPT;
 3. Excel – XLS;
 4. Word – DOC;
 5. Текстов формат – TXT;
 6. Текстов формат – RTF;
 7. Универсален XML формат.

Този експорт се извършва от екрана с отворен документ преди печат на принтер.

Други особености

Различните формати за експорт на данни позволяват интегриране на системите и извършване на специализирани операции, например ценови листи, Импорт/Експорт на операции, обмен на номенклатури, анализ на данните и други. Технологията е гъвкава и присъединява Microinvest към водещите производители на продукти с отворен интерфейс.

Промяна от нежелан характер!

Полезни връзки

Лични инструменти