Експорт на данни към Word и Excel

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest Склад Pro позволява експорт на данни към Word и Excel. Допълнително се подържа експорт на данни към текстов файл, HTML и XML. Практически всяка една справка или документ могат да бъде експортирани в посочените формати.

Съдържание

Експорт на справки в Excel

След визуализиране на справката, потребителят може да я експортирате в Excel. Това се извършва чрез натискане на бутона за експорт на данните, който се намира в горния ляв ъгъл на екрана и е третото бутонче от ляво на дясно (с форма на зелена стрелка). След като натиснете бутона Ви се визуализира прозорец, в който трябва да окажете къде желаете да запаметите Excel документа, също трябва да въведете и името на файла.

Експорт на справки в Word и други формати

За експортиране в Word или някой от другите възможни формати, след визуализиране на справката, до бутона за експортиране с формата на зелена стрелка има една черна стрелка, от която ви позволява да си изберете в какъв формат да ви бъде експортирана справката. При избиране на Word или някой от другите формати, програмата визуализира прозорец на който трябва да укажете къде да се запише файла. Необходимо е да се зададе име на файла.

Експорт на документи

Microinvest Склад Pro позволява експорт на произволен документ от програмата. За целта е необходимо съответният документ да се визуализира на екрана в режим на преглед преди печат. Чрез бутона в горната част на екрана е възможно документът да се запише в един от следните формати: XLS, RPT, DOC, TXT и други. Изборът на формат се извършва чрез дясната част на бутона, като по подразбиране документът се записва в RPT формат.

Особености при работа

За да ви визуализира експортираните данни от форма Word и Excel е необходимо да има инсталиран Microsoft Office. За извършване на самия експорт тези продукти не са необходими, използват се вградени в Microinvest Склад Pro библиотеки.

Полезни връзки

Лични инструменти